BLING

Ontbijtsessie: Aan de slag met innovatieve technologie!

Hoe beschermen we als stad de digitale identiteit van burgers, en hoe vertalen we dit bijv. naar onze dienstverleningen op vlak van energie?

Dat is het thema van een ontbijtsessie op 30 september, georganiseerd door District09, Stad Gent en Howest, in het kader van het gezamenlijke onderzoeksproject BLING. Tijdens de ontbijtsessie lichten we toe hoe het principe van Self Sovereign Identity (SSI) toegepast kan worden om de dienstverlening rond energieleningen te verbeteren. 

Tijdens de sessie leggen we je uit wat SSI is, maar we gaan nog een stapje verder! Je komt te weten hoe jouw ‘digitaal paspoort’ een rol kan spelen in de dienstverleningen van een lokaal bestuur.

Enter de ‘Energy Wallet’. Een innovatieve tool die de Gentenaar meer inzicht en eigenaarschap geeft over de eigen data en de weg naar een fossielvrij leven vereenvoudigt.

We laten tijdens het panelgesprek experts (Elia, Fluvius) aan het woord over de digitale identiteit, innovatieve technologieën en de energietransitie.

Schrijf je in en kom langs op onze ontbijtsessie op 30 september van 8u00 tot 10u00!

Doelgroep:
Wil je jouw kennis bijschaven over bovenstaande onderwerpen en/of werk je zelf met complexe processen? 

Ook voor niet-gentenaars.

Programma:
8u00 - 8u30: onthaal met ontbijt 8u30 – 9u15: infosessie over SSI
9u15-9u30: Energy wallet
9u30-10u: panelgesprek met experts

Locatie:
Geuzenhuis - Zeulenzaal Kantienberg 9 - 9000 Gent

over BLING

BLING (Blockchain IN Government) is een onderzoeksproject waarbij men via Blockchain technologie bestaande dienstverleningen wil optimaliseren. 

Binnen dit project werken Stad Gent, District09 en Howest samen aan een pilootproject (Blockchain Energyloan), waarin gefocust wordt op de Gentse Energielening. 

Stad Gent heeft via de Energiecentrale (Energiehuis van Stad Gent) een leningsaanbod* voor de Gentse Burger. Een lening voor ingrepen op het vlak van energiebesparende maatregelen als woningkwaliteit zoals bijv. buitenmuurrenovatie, dakrenovatiewerken (isoleren en renovatie),...

In de eerste fase werd het proces van de Gentse Energielening geanalyseerd en werd onderzocht waar in het proces blockchain technologie kan worden toegepast. 

Tijdens de tweede fase werd de focus gelegd op de toepassing van wallet-systemen voor het organiseren van de Gentse energielening. 

Ondertussen werken we onze toekomstvisie uit. Stad Gent en District09 willen immers een voortrekkersrol opnemen binnen Europa op vlak van hoe omgaan met de wisselwerking tussen energievoorzieningen en persoonlijke digitale identiteitsgegevens.  

*meer info over de Mijnverbouwlening vind je hier.

 

BLockchain IN Government (BLING is een project In het kader van het Interreg Noordzee Regio- subsidieprogramma van de Europese Unie.

Interreg logo