District09 - Fotoshoot Employer Branding - Liesbeth aan laptop

Drupal Ontwikkelaar

Wil jij aantrekkelijke websites bouwen in Drupal voor de Stad Gent? Ben je klaar voor de uitdaging om websites met integraties te bouwen naar onze systemen intern of in de cloud?

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 29 april 2024.

Solliciteer nu

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad Gent.

Wil jij aantrekkelijke websites bouwen in Drupal voor de Stad Gent? Ben je klaar voor de uitdaging om websites met integraties te bouwen naar onze systemen intern of in de cloud?

Binnen het webteam van District09 werken we aan

Waarom voor jou?

 • Jij wil webtoepassingen ontwikkelen met een CMS: Drupal. Je hebt al ervaring met Drupal en alle basis webtechnologieën (HTML, Sass/CSS, JavaScript).
 • Je kan zowel front-end als back-end programmeren
 • Het gebruiksgemak is voor jou een permanent streefdoel, je past hierbij de principes toe van usability design en valideert dit ook bij de gebruikers.
 • Je werkt samen met de projectleider en business analisten om tot een goed resultaat te komen
 • Via de gebruiker kan gevraagd worden om verbeteringen toe te passen.
 • Jouw realisaties worden het digitale gezicht van de Stad Gent. De opdrachten variëren van volledig zelfstandige websites, over subsites tot aanpassingen aan de bestaande sites.

 • Je blijft op de hoogte van de recentste evoluties en je neemt het initiatief om jouw inzichten door te geven aan de betrokken collega’s van District09.

Waarom met jou?

 • Je hebt al enkele jaren ervaring als Drupal ontwikkelaar. Je kan deze ervaring aantonen met relevante referenties betreft implementatie van responsive websites in Drupal 9, eventueel 10. Hierbij is ervaring met paragraphs een pluspunt.
 • Je kan Drupal modules ontwikkelen of optimaliseren. Je draagt graag ook zelf bij tot de Drupal community (bezorg ons zeker de link naar jouw profiel).
 • Je hebt ervaring met de best practices in webtechnologie en gebruikt vlot het versiebeheer in Git. Je bent vertrouwd met continuous integration en ontwikkeling in combinatie met services en API’s.
 • Je kan op een constructieve en professionele manier samenwerken met collega’s doorheen de organisatie en je houdt van werken in teamverband.
 • Je hebt een gezonde drive en neemt initiatief om problemen aan te pakken. Door jouw verantwoordelijkheidszin rust je niet voordat een oplossing voldoening geeft.
 • Je bent leergierig en je houdt je (technologische) kennis up-to-date. Je staat open voor nieuwe technologieën.
 • Je werkt projectmatig en flexibel en met de nodige zin voor kwaliteit. Je test het afgeleverde werk grondig op fouten en corrigeert deze zelf indien nodig.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Jouw voordelen

Bij District09 krijg je een contract van onbepaalde duur, een eerlijk en competitief loon volgens barema B4. Daarnaast krijg je maaltijdcheques (8 euro), ecocheques, een telewerkvergoeding, eindejaarstoelage, 35 dagen wettelijke vakantie, een gratis hospitalisatieverzekering voor jou, je partner waarmee je samenwoont/echtgenoot en je kinderen, een groepsverzekering, een fietsvergoeding of een gratis abonnement voor het openbaar vervoer, mogelijkheid tot fietsleasing een laptop én een smartphone met abonnement.
Werken doe je tijdens flexibele werktijden, eventueel van thuis uit, met voldoende aandacht om de balans met je privé in evenwicht te houden. Dankzij een persoonlijk ontwikkelingsplan, bouw je samen met ons je loopbaan verder uit.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 • Bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Beschikken over minimum 3 jaar relevante beroepservaring

Wat zijn de algemene voorwaarden?

 • Natuurlijk gedraag jij je altijd zoals het moet en geniet je de burgerlijke en politieke rechten. Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister (een attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder is dan drie maanden. Een schriftelijke toelichting van eventuele vermeldingen is toegestaan.
 • Je laat de stad door je aderen stromen en je bent medisch geschikt voor de functie (volgens de wetgeving voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk). Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek.
 • Je voldoet aan de wetgeving over de leerplicht.
 • Voor sommige functies dien je Belg te zijn, namelijk als de functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat voor de bescherming van de belangen van het bestuur. Als dit vereist is, lees je het in de vacature.
 • Je behaalt een positief resultaat tijdens de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966). Concreet betekent dit voor onze organisatie dat je je verstaanbaar kan maken en je de instructies van je leidinggevende begrijpt.
 • Je onderschrijft de anti-discriminatieverklaring.

Wat zijn de selectiestappen?

De CV’s worden vooraf onderzocht naar conformiteit tov de deelnemingsvoorwaarden. De selectieprocedure bestaat vervolgens uit:

 1. Interview: algemene loopbaan, interessante raakvlakken en ervaringen, belangrijkste competenties, verwachtingen en motivatie van de kandidaat. Indien de kandidaat slaagt, gaat hij/zij door naar het volgende selectieonderdeel.
 2. Computergestuurde testen: Dit gedeelte bestaat uit een eliminerend capacitair onderzoek op het niveau van de functie (enkel indien geen masterdiploma), aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek.
 3. Een mondeling deel incl. praktisch deel: In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door de selectiecommissie via het bevragen van o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,…. De kandidaat zal een praktische proef moeten uitwerken en toelichten, en krijgt hiervoor 1u voorbereidingstijd.

Welke competenties meten we?

 • kwaliteitsgerichtheid
 • klantgerichtheid
 • probleemanalyse
 • samenwerken
 • functionele kennis

Diversiteitsclaimer

District09 gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. 

Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie.

Over District09

Bij District09 ondersteunen we onze stad, en betrekken iedereen die van dicht en van ver met ons Gent te maken heeft. We baseren ons op concrete data, en bouwen elke dag opnieuw duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen. Vóór ons Gent. Mét ons Gent.

Je collega's

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad. Ben je sterk IT-minded en oplossingsgericht? Kan je goed luisteren en een probleem juist plaatsen? Is het voor jou een prioriteit om je klanten op een professionele en correcte manier verder te helpen?

Heb je nog vragen over deze vacature? Geef onze HRM-verantwoordelijke Caroline een seintje!

Iemand typt iets in in een veilige omgeving

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 29 april 2024.

Solliciteer nu