Stadhuis van Gent met helderblauwe lucht

Financieel - Administratief Directeur

We zoeken een CFO met belangstelling voor digitalisering en een passie voor de uitdagingen van een stad als Gent.

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 5 december 2022.

Solliciteer nu

Gent wil binnen Vlaanderen en Europa een voorloper zijn in het gebruik van digitalisering als hefboom voor klantvriendelijke en effectieve dienstverlening door middel van efficiënte en performante processen en systemen.

District09 is een autonoom gemeentebedrijf en staat binnen groep Gent in voor alle ICT.

District09 telt 200 medewerkers op de payroll en doet ook beroep op een 60-tal consultants. Er is een jaaromzet van circa 50 miljoen euro. Als zelfstandige groepering werken we voor Stad en OCMW Gent, Hulpverleningszone Centrum, AG Kunsten en Design, AG Erfgoed, IVA Mobiliteitsbedrijf, IVA Historische huizen, IVA Onderwijs, Politiezone Gent, Sociaal Verhuurkantoor Gent, Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw, REGent vzw, SodiGent vzw en WoninGent.

We zoeken een CFO met belangstelling voor digitalisering en een passie voor de uitdagingen van een stad als Gent.

Als lid van het directiecomité rapporteer je aan de CEO van District09. Je bereidt mee het directiecomité en de raad van bestuur voor.

Je bent het financiële gezicht, intern én voor onze klanten. Voor je onderscheiden vakgebieden bouw je daarom een relatie uit met de diensten van Groep Gent, waarin je zowel responsabilisering als collegialiteit beoogt. Je werkt daarbij ook binnen de principes die gelden voor de Groep Gent.

Je bent strategisch en operationeel verantwoordelijk voor drie cruciale diensten in onze organisatie: Financieel beheer, HRM en Aankoop.

Hiervoor kan je rekenen op de expertise van het financiële team, het HR-team en het aankoopteam, samen een groep van een 13-tal medewerkers.

Je ondersteunt (voor je vakgebieden) de CEO en de overige leden van de directie in de coaching en responsabilisering van de budgethouders, projectleiders en andere verantwoordelijken binnen D09.

Waarom voor jou?

Financieel management

Binnen het kader van het decreet lokaal bestuur zorg je met het financiële team voor een open en transparant financieel beleid, initieer en optimaliseer je de financiële processen, procedures en rapporteringen en dit afgestemd op de noden van de organisatie en haar deelnemers.

Dit omvat onder meer de volgende concrete onderdelen:

 • Het periodiek afstemmen met de (interne) klanten, de inkomsten- en uitgavenstromen in beeld brengen en transparante, onderbouwde en duidelijk verstaanbare opvolgings- en statusrapporten leveren over de financiële situatie en de geleverde inspanningen per klant en per project of activiteit.
 • Het organiseren van de controlling activiteiten doorheen de organisatie.
 • Het opstellen en opvolgen van de periodieke afrekening per klant.
 • Het opstellen en opvolgen van meerjarenplannen, jaarbudgetten, inkomstenprognoses, betalingsprognoses en liquiditeitsprognoses.
 • Het voeren van een correcte analytische en algemene boekhouding overeenkomstig de beleids- en beheerscyclus.
 • Onderhouden van externe contacten met o.a. de belasting instanties, klanten, auditors, bedrijfsrevisor, juridische adviseurs.
 • Het implementeren en inhoudelijk runnen van SAP-financiën.
 • Het succesvol begeleiden van de veranderingsprocessen waardoor je een competitieve organisatie uitbouwt.

Personeelsbeleid

Je bent met het HR-team eindverantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, implementeren, opvolgen en bijsturen van het personeelsbeleid, dit alles gekaderd binnen de strategie, doelstellingen en bedrijfscultuur van District09.

Het vakgebied omvat onder andere volgende deelgebieden :

 • Het creëren van een biotoop waarin medewerkers zich goed voelen, groeien en fier zijn dat ze bij District09 werken.
 • Het opvolgen van relevante interne en externe ontwikkelingen in het HRM domein en deze ontwikkelingen vertalen naar consequenties en naar mogelijkheden voor de organisatie.
 • Het organiseren en het opvolgen van het sociaal overleg, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de welzijnsenquête.
 • Het correct en tijdig verwerken, opvolgen en bijhouden van alle personeelsadministratie en lonen opdat de lonen tijdig en correct betaald worden, de wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden en de individuele dossiers volledig in orde zijn volgens de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de geldende procedures en standpunten.

Aankoopbeleid

Je bent met de afdeling aankoop verantwoordelijk voor het voorbereiden, organiseren, adviseren, administratief beheren en analyseren van aankoop- en aanbestedingsdossiers, in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten.

Daarnaast implementeer je nieuwe verbeterde inkoopstrategieën met het oog op kostenreductie (total cost of ownership), waarde, wendbaarheid, innovatie en klantgerichtheid.

Dit omvat onder andere onderstaande onderdelen:

 • Maximale toeleiding en ondersteuning van leveranciers naar onze opdrachten die worden aangeboden.
 • Nieuwe ontwikkelingen betreffende e-procurement opvolgen en indien nuttig toepassen binnen District09.
 • Administratief afhandelen van opdrachten, selectieverslagen en gunningen.

Waarom met jóu

 • Je beschikt over een master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring in een management functie
 • Je hebt een grondige kennis van financieel beleid en (minstens) basiskennis in de verschillende deelgebieden en minstens basiskennis in personeelsbeleid en aankoopbeleid
 • Je kan een strategische visie ontwikkelen, je bent analytisch en cijfermatig sterk.
 • Je volgt de trends op jouw vakgebieden, je analyseert in welke mate deze toe te passen zijn en je implementeert deze in de organisatie.
 • Je bent een uitstekende communicator en je hebt bewezen dat je jouw mensen goed laat samenwerken met iedereen in de organisatie.
 • De kenmerken van jouw aanpak zijn: coachend en verbindend leidinggeven met een klantgerichte insteek.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we voor toekomstige vacatures.

Jouw voordelen

Bij District09 krijg je een contract van onbepaalde duur, aan een eerlijk en competitief loon volgens barema A5. Daarnaast krijg je maaltijdcheques (8 euro), ecocheques, een telewerkvergoeding, een eindejaarstoelage, 35 dagen wettelijke vakantie, een gratis hospitalisatieverzekering voor jou, je partner waarmee je samenwoont/echtgenoot en je kinderen, een groepsverzekering, een fietsvergoeding of een gratis abonnement voor het openbaar vervoer, een laptop én een smartphone met abonnement

Over District09

Bij District09 ondersteunen we onze stad, en betrekken iedereen die van dicht en van ver met ons Gent te maken heeft. We baseren ons op concrete data, en bouwen elke dag opnieuw duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen. Vóór ons Gent. Mét ons Gent.

Je collega's

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad. Ben je sterk IT-minded en oplossingsgericht? Kan je goed luisteren en een probleem juist plaatsen? Is het voor jou een prioriteit om je klanten op een professionele en correcte manier verder te helpen?

Elise – Medewerker budgetbeheer

Als medewerker Budgetbeheer zorg ik ervoor dat onze IT’ers zicht krijgen op het financiële plaatje van hun projecten en waak erover dat we onze middelen steeds zo kostenefficiënt mogelijk besteden. Ik maak managementrapporteringen op, doe financiële analyses en geef advies. Daarnaast vertaal ik onze doelstellingen op vlak van ICT en digitalisering ook naar onze financiële cijfers. Zo bouw ik mee aan de toekomst van onze stad.

Collega Elise zit buiten op een bankje in het groen

Meer informatie

Heb je nog vragen over deze vacature? Geef onze HRM-verantwoordelijke Caroline een seintje!

Hand tekent een brug tussen blokken om zo tot een oplossing te komen

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 5 december 2022.

Solliciteer nu