District09 - medewerkers in serverruimte

Projectleider Ontwikkeling

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol plannen, uitvoeren en opleveren van IT-projecten.

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad Gent.

Als ICT-partner ondersteunt District09 de Stad Gent en haar partnerorganisaties (waaronder het Mobiliteitsbedrijf, OCMW en de Brandweer) in IT-infrastructuur, applicatieontwikkeling, digitale innovatie en e-inclusie. Met een gedreven team van om en bij de 200 medewerkers worden jaarlijks een honderdtal projecten gerealiseerd.

Het domein Ontwikkeling binnen District09 is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van maatwerktoepassingen, specifiek voor de Gentse noden. Daardoor komt je snel in aanraking met een waaier aan dienstverleningen binnen de Stad. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van vergunningen voor het autovrijgebied, reserveren van een slaapplaats bij de Gentse nachtopvang, toekennen van sociale huurpremies, het beheren van weesfietsen of behandelen van sluikstortmeldingen.

We hebben typisch ook veel interne projecten waarin we de stabiliteit, veiligheid en performantie van onze zelf gebouwde toepassingen verbeteren. Eigen aan domein Ontwikkeling is dat we hiervoor vaak samenwerken met andere District09 teams zoals security, architectuur, GIS, systeembeheer en Service Factory.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol plannen, uitvoeren en opleveren van beide types IT-projecten. Daarnaast werk je samen met de domeinverantwoordelijken op vlak van resourceplanning, procesverbetering en algemene aansturing van het team.

Voel je het al kriebelen? Lees zeker verder!

Jouw uitdaging

 • Je bent veelal in meerdere projecten actief, soms over meerdere vakgebieden heen. Je schakelt daarbij makkelijk tussen business/functioneel-gerichte en meer technische projecten.
 • Je stelt gedetailleerde projectplannen op, inclusief mijlpalen en deliverables.
 • Je coördineert de inzet van de IT-teams om je projectdoelen te bereiken.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van de projecten en zorgt voor een effectieve communicatie tussen alle betrokken partijen: architecten, analisten, ontwikkelaars, testers, applicatiebeheerders, security officers, systeembeheerders, key users, management, etc.
 • Je bewaakt het projectbudget en zorgt voor efficiënt gebruik van middelen.
 • Je identificeert risico's en ontwikkelt mitigatiestrategieën om projectvertragingen te minimaliseren.
 • Je rapporteert over de voortgang van projecten aan het management en belanghebbenden. Stuurgroepen komen samen onder jouw initiatief.
 • Je voert kwaliteitscontroles uit om ervoor te zorgen dat oplossingen voldoen aan de vereiste normen.
 • Je zorgt voor een goede overgang van het project naar de operationele omgeving.
 • Je evalueert de projectresultaten en identificeert leerpunten voor toekomstige verbeteringen.
 • Je zet samen met de domeinverantwoordelijke in op de sociale cohesie binnen het domein en over de D09 teams heen, en levert input voor resourceplanning.

Jouw profiel

 • Je hebt een master diploma - bij voorkeur in een IT-richting - of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 6 jaar ervaring in projectleiding. Een opleiding en/of certificatie in Project Management is een pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare praktijkervaring in scrum/agile software ontwikkelingstrajecten.
 • Je hebt ervaring met software ontwikkelingstrajecten: webtechnologieën en webplatformen zoals .NET (web) of Javascript (Angular, React), of app-technologieën (native, hybrid) zijn je niet vreemd.
 • Je ben niet afgeschrikt om projecten van meer technische aard te leiden: integraties, refactoring, security of infrastructuurgerelateerd. Ervaring hierin is een plus, maar geen must: vooral de goesting is belangrijk.
 • Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) en het vermogen om effectief te communiceren met verschillende belanghebbenden: zowel eindgebruikers, functionele en technische profielen, experten en management.
 • Je hebt ervaring met onderhandelingen op alle niveaus, dankzij jouw goed inlevingsvermogen en sterke sociale vaardigheden.
 • Je bent resultaatgedreven, ondernemend, dynamisch en straalt enthousiasme uit. Daardoor weet je mensen te mobiliseren en breng je projecten tot een goed einde.
 • Je hebt strategisch en analytisch inzicht, werkt probleemoplossend en hebt aandacht voor eenvoud en efficiëntie binnen de processen.
 • Je hebt interesse in het breder begeleiden van een (vast) team: coachen, motiveren, leiden en evalueren.
 • Je hebt ervaring op het gebied van zelfstandig budgetbeheer.
 • Je werkt gestructureerd en nauwgezet, hebt oogt voor kwaliteit, en schuwt administratie niet.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Jouw voordelen

 • Competitief loon: een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur, aan een eerlijk en competitief salaris volgens het barema A4 samen met periodieke loonstijgingen.
 • Extralegale voordelen: Het aanbod omvat maaltijdcheques (8 euro), ecocheques, een telewerkvergoeding, een eindejaarstoelage, 35 wettelijke vakantiedagen, 4 extra feestdagen en een smartphone met abonnement en laptop.
 • Verzekeringen: een gratis hospitalisatieverzekering voor de medewerker (incl. voor partner en kinderen), dekking via een groepsverzekering en een verzekering gewaarborgd inkomen.
 • Mobiliteit: Diverse mobiliteitsvoordelen, waaronder de optie om in te stappen in fietsleasing, een fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer.
 • Onboarding en opleiding: als nieuwkomer krijg je een peter of meter aangewezen. Deze collega zal ervoor zorgen dat je je snel thuis voelt en zal je wegwijs maken doorheen District09. Je wordt uitgenodigd voor een basisopleiding die je laat kennismaken met de andere starters en de werking van teams van District09. Dankzij een persoonlijk ontwikkelingsplan, bouw je samen met ons je loopbaan verder uit.
 • Verbinding: onze dynamische personeelsvereniging Distract09 organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve evenementen, en als lid van Sodigent krijg je allerlei sociale voordelen en een ruim aanbod van kortingen op evenementen van de Stad.
 • Hybride werken: om een gezonde balans tussen werk en privé te bevorderen, bieden we de mogelijkheid om te werken tijdens flexibele uren. Laat je functie het toe, dan kan je telewerken.
 • Aantrekkelijke huisvesting: de plaats van tewerkstelling is vanaf eind februari 2024 Jubileumlaan, Gent. Dan verhuizen alle teams van District09 gezamenlijk naar de gerenoveerde site Campus Prins Filip. Onze campus is goed te bereiken met zowel de auto, fiets als het openbaar vervoer. Er is beveiligde fietsparking en parkeerkosten worden vergoed.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 • Je bezit een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Je beschikt over zes jaar relevante beroepservaring
 • Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden?

 • Natuurlijk gedraag jij je altijd zoals het moet en geniet je de burgerlijke en politieke rechten. Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister (een attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder is dan drie maanden. Een schriftelijke toelichting van eventuele vermeldingen is toegestaan.
 • Je laat de stad door je aderen stromen en je bent medisch geschikt voor de functie (volgens de wetgeving voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk). Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek.
 • Je voldoet aan de wetgeving over de leerplicht.
 • Voor sommige functies dien je Belg te zijn, namelijk als de functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat voor de bescherming van de belangen van het bestuur. Als dit vereist is, lees je het in de vacature.
 • Je behaalt een positief resultaat tijdens de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966). Concreet betekent dit voor onze organisatie dat je je verstaanbaar kan maken en je de instructies van je leidinggevende begrijpt.
 • Je onderschrijft de anti-discriminatieverklaring.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Niet-eliminerende computergestuurde test: persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Interview: algemene loopbaan, interessante raakvlakken en ervaringen, belangrijkste competenties, verwachtingen en motivatie van de kandidaat. Indien je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Eliminerende Computergestuurde testen enkel wanneer je niet over het gevraagde diploma beschikt. Dit gedeelte bestaat uit een eliminerend capacitair onderzoek op het niveau van de functie.
 • Een mondeling deel incl. praktisch deel: In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door de selectiecommissie via het bevragen van o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhouden en het oplossen van een selectieproef. Je behaalt minstens 60% om opgenomen te worden in de wervingsreserve

Welke competenties meten we?

 • plannen en organiseren
 • leiding geven
 • communiceren
 • klantgerichtheid
 • voortgang bewaken
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • probleemanalyse

Diversiteitsclaimer

District09 gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. 

Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie.

Over District09

Bij District09 ondersteunen we onze stad, en betrekken iedereen die van dicht en van ver met ons Gent te maken heeft. We baseren ons op concrete data, en bouwen elke dag opnieuw duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen. Vóór ons Gent. Mét ons Gent.

Je collega's

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad. Ben je sterk IT-minded en oplossingsgericht? Kan je goed luisteren en een probleem juist plaatsen? Is het voor jou een prioriteit om je klanten op een professionele en correcte manier verder te helpen?

Cindy – Projectleider CRM

Als projectleider waak ik over de planning en het budget van tientallen projecten. Beide zijn uitdagend, maar gelukkig kan ik goed tegen stress en hou ik van organiseren. Ik werk zelden alleen. Ik zit bijna continu in meetings met de eindgebruikers of mijn team, waarbij mijn helikopterview goed van pas komt. Ik ben dus een beetje de lijm tussen alle partijen.
Lees meer

Portretfoto van projectleider Cindy

Meer informatie

Heb je nog vragen over deze vacature? Geef onze HRM-verantwoordelijke Caroline een seintje!

Hand tekent een brug tussen blokken om zo tot een oplossing te komen