Verlichte draken op de korenlei

Senior Business Analist Eigen Ontwikkeling

Als senior business analist werk je aan de digitale transformatie van processen samen met de diensten en partnerorganisaties van de Groep Gent (Stad, Mobiliteitsbedrijf, Politie, Brandweer, Fietsambassade, OCMW, …).

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 18 juni 2024.

Solliciteer nu

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad Gent.

Als senior business analist werk je aan de digitale transformatie van processen samen met de diensten en partnerorganisaties van de Groep Gent (Stad, Mobiliteitsbedrijf, Politie, Brandweer, Fietsambassade, OCMW, …). Samen met onze architecten, ontwikkelaars, testers, projectleiders, en security officers help je mee het beleid digitaal vormgeven en doe jij onze stad draaien.

Het domein Ontwikkeling binnen District09 is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van maatwerktoepassingen, specifiek voor de Gentse noden. Daardoor is jouw werk als analist zeer gevarieerd en kom je snel in aanraking met een waaier aan dienstverleningen binnen de Stad.
Zo kan het zijn dat je in jouw eerste opdrachten werkt rond het Uitleenpunt Feestmateriaal en de meldingsapp voor sluikstorten. Het volgend half jaar focus je op een uitbreiding voor de Gentse nachtopvang, redesign je een oude toepassing bij Burgerzaken en zit je met de Groendienst aan tafel om hun nieuwe noden in kaart te brengen. Of misschien word jij wel onze analist die het ontwerp voorstelt van de nieuwe tool voor het subsidiebeheer van groendaken, renovatie woningen en sociale huurpremies.

Voel je het al kriebelen? Lees zeker verder!

Jouw uitdaging

 • Je bent een belangrijke schakel waar veel personen in een project afhankelijk van zijn. Je bent betrokken in alle fases van het proces, van design over ontwikkeling tot implementatie, uitrol en evolutief beheer. Je staat dus stevig in je schoenen en weet stakeholders op verschillende niveaus in de organisatie mee te krijgen.
 • Als business analist vorm je de brug tussen de business en het projectteam waarbij je conceptueel meedenkt, de businessbehoeften vertaalt naar concrete oplossingen en specificaties. Je illustreert die met de nodige wireframes, procestekeningen of eventueel domein modellen (UML). Je toetst de technologische mogelijkheden af met hun economische haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en integreerbaarheid in de District09-omgeving.
 • Als functioneel analist sta je tijdens het ontwikkelproces dagelijks in contact met de projectleider, ontwikkelaars en tester(s). Je schrijft de user stories uit binnen het agile (scrum) ontwikkelproces en beantwoordt grote en kleine functionele vragen. Je valideert de ontwikkelingen en checkt af of deze voldoen aan de functionaliteiten die gevraagd zijn voordat dit wordt voorgesteld aan de eindgebruiker.
 • Je kan van nature hoofd- van bijzaken onderscheiden, prioriteren en organiseren, want je bent veelal in meerdere projecten actief, soms over meerdere vakgebieden heen.
 • Je begeleidt de junior collega’s in het team. Je bent leergierig en je blijft op de hoogte van de recentste evoluties. Je neemt het initiatief om jouw inzichten te communiceren doorheen de verschillende organisaties.

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 6 jaar ervaring met business process management (BPMN), opstellen van domein modellen (UML), het uitwerken van functionele specificaties en wireframes, WCAG en design thinking.
 • Je bent zeer communicatief en kan zowel mondeling als schriftelijk helder en vlot communiceren op maat van je gesprekspartners: zowel eindgebruikers, analisten, ontwikkelaars, testers, projectleiders, experten en management.
 • Je hebt ervaring met eigen ontwikkeling-trajecten: webtechnologieën en webplatformen zoals .NET (web) of Javascript (Angular, React) en app-technologie (native, hybrid) zijn je niet vreemd.
 • Je kan uit de voeten met functionele integratie van applicaties, inclusief het gebruik van integratie componenten (API’s, service bus, event brokers, …) .
 • Je hebt kennis en praktijkervaring van scrum/agile software ontwikkeling.
 • Kennis van de Vlaamse services, platformen en standaarden zoals MAGDA, GIPOD, CRAB en OSLO is een plus, alsook kennis van de GDPR.
 • Je hebt een gezonde drive en bent niet bang om ownership te nemen. Door jouw verantwoordelijkheidszin rust je niet voordat een oplossing voldoening geeft.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Jouw voordelen

 • Competitief loon: een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur, aan een eerlijk en competitief salaris volgens het barema A4 samen met periodieke loonstijgingen.
 • Extralegale voordelen: Het aanbod omvat maaltijdcheques (8 euro), ecocheques, een telewerkvergoeding, een eindejaarstoelage, 35 wettelijke vakantiedagen, 4 extra feestdagen en een smartphone met abonnement en laptop.
 • Verzekeringen: een gratis hospitalisatieverzekering voor de medewerker (incl. voor partner en kinderen), dekking via een groepsverzekering en een verzekering gewaarborgd inkomen.
 • Mobiliteit: Diverse mobiliteitsvoordelen, waaronder de optie om in te stappen in fietsleasing, een fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer.
 • Onboarding en opleiding: als nieuwkomer krijg je een peter of meter aangewezen. Deze collega zal ervoor zorgen dat je je snel thuis voelt en zal je wegwijs maken doorheen District09. Je wordt uitgenodigd voor een basisopleiding die je laat kennismaken met de andere starters en de werking van teams van District09. Dankzij een persoonlijk ontwikkelingsplan, bouw je samen met ons je loopbaan verder uit.
 • Verbinding: onze dynamische personeelsvereniging Distract09 organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve evenementen, en als lid van Sodigent krijg je allerlei sociale voordelen en een ruim aanbod van kortingen op evenementen van de Stad.
 • Hybride werken: om een gezonde balans tussen werk en privé te bevorderen, bieden we de mogelijkheid om te werken tijdens flexibele uren. Laat je functie het toe, dan kan je telewerken.
 • Aantrekkelijke huisvesting: de plaats van tewerkstelling is vanaf eind februari 2024 Jubileumlaan, Gent. Dan verhuizen alle teams van District09 gezamenlijk naar de gerenoveerde site Campus Prins Filip. Onze campus is goed te bereiken met zowel de auto, fiets als het openbaar vervoer. Er is beveiligde fietsparking en parkeerkosten worden vergoed.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Beschikken over 6 jaar relevante beroepservaring

Wat zijn de algemene voorwaarden?

 • Natuurlijk gedraag jij je altijd zoals het moet en geniet je de burgerlijke en politieke rechten. Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister (een attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder is dan drie maanden. Een schriftelijke toelichting van eventuele vermeldingen is toegestaan.
 • Je laat de stad door je aderen stromen en je bent medisch geschikt voor de functie (volgens de wetgeving voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk). Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek.
 • Je voldoet aan de wetgeving over de leerplicht.
 • Voor sommige functies dien je Belg te zijn, namelijk als de functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat voor de bescherming van de belangen van het bestuur. Als dit vereist is, lees je het in de vacature.
 • Je behaalt een positief resultaat tijdens de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966). Concreet betekent dit voor onze organisatie dat je je verstaanbaar kan maken en je de instructies van je leidinggevende begrijpt.
 • Je onderschrijft de anti-discriminatieverklaring.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Niet-eliminerende computergestuurde test: persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Interview: algemene loopbaan, interessante raakvlakken en ervaringen, belangrijkste competenties, verwachtingen en motivatie van de kandidaat. Indien je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Eliminerende computergestuurde testen enkel wanneer je niet over het gevraagde diploma beschikt. Dit gedeelte bestaat uit een eliminerend capacitair onderzoek op het niveau van de functie.
 • Een mondeling deel incl. praktisch deel: In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door de selectiecommissie via het bevragen van o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhouden en het oplossen van een selectieproef. Je behaalt minstens 60% om opgenomen te worden in de wervingsreserve.

Welke competenties meten we?

 • Conceptueel denken
 • Probleemoplossend denken
 • Communiceren
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Organisatiebewustzijn

Diversiteitsclaimer

District09 gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. 

Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie.

Over District09

Bij District09 ondersteunen we onze stad, en betrekken iedereen die van dicht en van ver met ons Gent te maken heeft. We baseren ons op concrete data, en bouwen elke dag opnieuw duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen. Vóór ons Gent. Mét ons Gent.

Je collega's

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad. Ben je sterk IT-minded en oplossingsgericht? Kan je goed luisteren en een probleem juist plaatsen? Is het voor jou een prioriteit om je klanten op een professionele en correcte manier verder te helpen?

Matthias – Solution architect

Als solution architect bij de Service Factory word ik elke dag uitgedaagd om perfecte oplossingen te zoeken, in de vorm van services. Om dat zo snel en efficiënt mogelijk te doen, deel ik services op in microservices. Elke keer opnieuw leer ik daar van bij. Zo breid ik mijn technische kennis uit, én werk ik ook breed genoeg om de hele ketting in de vingers te hebben. Het beste van twee werelden dus.
Lees meer

Collega Matthias staat voor het UCO-gebouw

Meer informatie

Heb je nog vragen over deze vacature? Geef onze HRM-verantwoordelijke Caroline een seintje!

Hand tekent een brug tussen blokken om zo tot een oplossing te komen

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 18 juni 2024.

Solliciteer nu