beeldende afbeelding cc

PROBE: Besluitvorming op maat van mens en machine.

PROBE, voluit Proactieve Openbaarheid van Bestuur, is een project gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Probeer jij ook je weg te vinden in het besluitenbos? Er is veel informatie beschikbaar over het Gentse bestuur, maar het terugvinden van de juiste info, die voor jou relevant is, is niet altijd eenvoudig. In het PROBE project wordt artificiële intelligentie ingezet om de informatie uit de besluiten opnieuw transparant en toegankelijk te maken.

PROBE, voluit Proactieve Openbaarheid van Bestuur, is een project gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen met als doel het proactief communiceren van de inhoud van de Gentse lokale besluiten. Wat zijn besluiten? Besluiten zijn de beslissingen van bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen en bevatten een brede waaier aan info over onder andere vergunningen, subsidies, beleidsplannen, en zo veel meer.

Computers helpen mensen

Door het gebruik van artificiële intelligentie (AI) worden thematische concepten (zoals bv. wijknamen en thema’s zoals verkeer en milieu) automatisch uitgelezen en als linked open data ontsloten. Artificiële wat?! Wat voor data? Dit zijn technische termen die ervoor zorgen dat het niet eenvoudig is om het doel van het project te begrijpen. Waar het op neerkomt is dat we ervoor zorgen dat computers de besluiten begrijpen, zodat ze op hun beurt mensen kunnen helpen om hun weg in die besluiten te vinden.

Een ander groot voordeel is dat besluiten en documenten op deze manier kunnen gelinkt worden aan andere informatie die beschikbaar is. Zo zou je bijvoorbeeld op de wijkpagina’s van de website van Stad Gent automatisch de besluitvormingen over deze wijk kunnen linken.

Noden in kaart brengen

In deze fase van het project wordt er onderzocht wat nu de exacte noden en wensen zijn van de mensen die de besluiten raadplegen. We onderzoeken dit door interviews af te nemen en later een enquête te lanceren.. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om concrete oplossingen te ontwikkelen en worden later ook op deze pagina weergegeven.

 

 

Dit project is een samenwerking tussen Stad Gent en District09, met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Deze pagina gaat over

  • Innovatief
  • Ondersteunend