Vertaal Service

In gebruik

De vertaal service ondersteunt het vertalen van een tekstbestand van een brontaal naar een doeltaal