District09 - Cybersecurity stock photo
IT-infrastructuur & systeembeheer

UGent Cyber Security Conferentie op 23 maart

Hoe bouwen we aan een cyberveilige stad, samenleving, economie en infrastructuur? Dat is het thema van de UGent Cyber Security Conferentie op 23 maart. Ook District09 is van de partij.

De economische heropleving van de economie na de pandemie lijkt gepaard te gaan met een zorgwekkende toename van vijandige cyberaanvallen en spionage-activiteiten, die het Westen dreigen te ontwrichten. In die context wordt het extra belangrijk om in te zetten op doorgedreven research, innovatie en kennisdeling rond cybersecurity topics, zowel in de bedrijfswereld als de publieke sector.

Om die samenwerking en kennisdeling tussen academici, overheden, het bedrijfsleven, en cybersecurityspecialisten te stimuleren, brengt UGent al deze partijen samen.

Samen met Tech Lane Ghent Science Park, VIB en andere partners, waaronder ook District09, werkte UGent daarom een eendaagse conferentie uit: "Building a Cyber Resilient City, Society, Economy and Infrastructure". 

District09 - Cybersecurity stock photo

Praktisch

  • Wanneer: Donderdag 23 maart 2023, 9 tot 19u. 
  • Locatie: Tech Lane Ghent Science Park
  • Toegang: Deze conferentie is bedoeld voor professionals en researchers. Toegang is gratis maar de plaatsen zijn beperkt. Vooraf inschrijven is verplicht.