Samenwerken met District09

Als bedrijf, als externe medewerker of als lokaal bestuur met ons in zee? Dat kan!

Webservices

Binnen District09 worden webservices gebruikt als bouwstenen voor onze applicaties. Deze services zorgen ervoor dat we snel kunnen inspelen op de vragen van onze partners. Sommige services zijn vrij toegankelijk, andere zijn enkel te gebruiken door leveranciers die voor District09 software ontwikkelen. 

Een overzicht

vector image van een computer met daarrond werkmateriaal