Toegankelijkheidsverklaring District09

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van deze website?

District09 streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018 .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://district09.gent

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

WCAG 4.1.2 Naam, rol, waarde en 2.4.1 Blokken omzeilen

Ingevoegde videofragmenten kunnen door hulpsoftware niet geïdentificeerd worden.
Dit bemoeilijkt de navigatie voor personen die op deze software vertrouwen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15/12/2020 na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 15/12/2020.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan per e-mail info@district09.gent en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de ombudsvrouw. Zij is een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan, als je vindt dat je klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, sogent, Ivago of District09 niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.