Beleidsaanbevelingen e-inclusie
e-Inclusie

3 uitdagingen en 7 oplossingen voor een digitaal inclusief Gent

Samen met 8 stadsdiensten formuleerden we 3 uitdagingen voor Gent op het vlak van digitale inclusie, met hierbij 7 oplossingen.

Hoe werken we - nu en in de toekomst - op een effectieve, inspirerende en duurzame manier aan e-inclusie binnen Gent? Op deze vraag formuleerden alle stadsdiensten die op e-inclusie inzetten een gezamenlijk antwoord in de vorm van een reeks beleidsaanbevelingen. Deze zijn opgebouwd rond 3 centrale uitdagingen waar onze stad mee te kampen te heeft, op vlak van e-inclusie. Op de uitdagingen antwoorden we met 7 praktische oplossingen.

Gent als koploper

Gent staat al jaren gekend als koploper in digitale inclusie. In 2006 waren we de eerste stad die hierop inzette, en alle jaren erna waren we telkens opnieuw pionier en voortrekker in de steeds veranderende digitale wereld. We worden als expert geconsulteerd in binnen- en buitenland, en wonnen al heel wat Vlaamse, federale en Europese awards.

De combinatie van hoge technologische ambities en het engagement om niemand achter te laten, maakt Gent sterk en uniek. Daarom doen we een warme oproep aan de Gentse beleidsmakers: laat deze jarenlange inspanningen niet verloren gaan! Bevestig de koploper-ambitie van onze stad en zorg ervoor dat alle Gentenaars de kansen van de digitalisering kunnen grijpen.

Transversale dienstoverschrijdende aanpak

Deze beleidsaanbevelingen zijn het resultaat van de inspanningen van de stadsdiensten Werk en Activering, Lokaal Sociaal Beleid, Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook, Lokale Dienstencentra, Publiekszaken, Organisatieontwikkeling, Beleidsparticipatie en District09. Elk domein waar digitalisering impact op heeft, en waar dus risico op digitale uitsluiting is, zit erin vervat.