District09 - AI stockphoto
Digitale innovatie

District09 effent pad voor AI-ondersteuning Gentse stadsdiensten

De stad Gent wil vanaf volgend jaar AI of artificiële intelligentie inzetten binnen de stadsdiensten. District09 treft alle voorbereidingen.

Meerwaarde voor medewerkers en burgers

District09 onderzoekt samen met de Stad Gent hoe artificiële intelligentie de Gentse stadsdiensten kan ondersteunen. Met die nieuwe computertechnologie willen we onder meer complexe dossiers aanpakken en de dienstverlening verbeteren. Het is de bedoeling dat de Gentse stadsdiensten volgend jaar al gaan werken met AI. District09 treft alle voorbereidingen.

AI kan een grote meerwaarde hebben voor de medewerkers van de stad Gent. Zo kunnen we taken laten automatiseren, maar ook de dienstverlening naar de burger verbeteren, bijvoorbeeld met automatische chatbots.

Stefan De Smet , CEO District09

Werkgroepen, opleidingen & ethisch kader

Via werkgroepen bepaalt District09 voor welke taken artificiële intelligentie een meerwaarde kan bieden. Via opleidingen worden stadsmedewerkers warm gemaakt voor AI en leren ze er mee werken. 

Bewust voor de gevaren van artificiële intelligentie, verloopt de implementatie van AI volgens de ethische kaders op Vlaams en Europees niveau. 

We zijn op weg om technologie-hoofdstad van Europa te worden. AI zal hier zeker zijn intrede doen. AI kan gebruikt worden om complexe dossiers aan te pakken binnen de stadsdiensten. We staan er positief tegenover. We blijven uiteraard op onze hoede voor mogelijke risico’s. Het ethische aspect is ook belangrijk.

Sofie Bracke , schepen van digitalisering