District09 wat we doen

District09 verwelkomt nieuwe CEO Stefan De Smet

Vanaf 1 september 2023 neemt Stefan De Smet als algemeen directeur de leiding van District09. Hij zal in die rol ook deel uitmaken van het managementteam van Stad Gent.

Stefan De Smet bekleedde diverse managementfuncties in de publieke sector, zowel op federaal als op Vlaams niveau en was tot voor kort afdelingshoofd ICT-diensten van Digitaal Vlaanderen. Als nieuwe algemeen directeur van District09 zal hij ook deel uitmaken van het managementteam van Stad Gent. 

Hij neemt daarmee de fakkel over van Johan Van der Bauwhede, die gedurende 20 jaar zijn stempel heeft gedrukt op de organisatie. 

District09 Nieuwe CEO - Stefan De Smet

Tijd om even kennis te maken.  

Dag Stefan, welkom aan boord!  

Dankje! Vandaag is een bijzondere dag voor mij. Net zoals velen vandaag, voel ik een beetje de spanning van de eerste schooldag, met alle nieuwe gezichten en een heleboel nieuwe opportuniteiten. Ik heb er alvast heel veel zin in! 

District09 is al 20 jaar een betrouwbare partner op het vlak van ICT. Het heeft ervoor gezorgd dat de snelle evolutie van technologie zowel burgers, ondernemingen als de eigen stadsorganisatie ten goede is gekomen. Mijn voorgangers hebben hier een belangrijke rol in gespeeld, in het bijzonder Johan Van der Bauwhede, maar ik wil zeker ook Pascale (Hulpiau, tijdelijk waarnemend directeur, red.) bedanken voor het goede werk en de overdracht die in de tussentijd is gebeurd. Ik kijk er ook naar uit om samen te werken met onze schepen Sofie Bracke. 

Er liggen een hoop uitdaging te wachten 

Klopt. We hebben de afgelopen jaren al veel groei, verandering en snelle digitalisering gekend, maar toch moeten we hongerig blijven om meer te doen. De burger, ondernemingen en verenigingen verwachten steeds meer van een overheid. Er komt heel wat op ons af, zowel maatschappelijk als technologisch. Als strategische partner op digitaal vlak, is het onze taak om ervoor te zorgen dat de Stad Gent en zijn partnerorganisaties gedijen in een mobiele en cloud-first wereld waar snelheid en gebruikersgemak voorop staan.

Wat moet volgens jou de focus zijn op vlak van digitale innovatie binnen stad Gent en hoe zie je de rol van District09 daarin?   

Digitalisering is meer en meer een verhaal van samenwerken. In het verleden ging onze missie over ondersteuning bieden voor de pc op elk bureau, een doel dat we grotendeels hebben bereikt. Als we vooruitkijken, moeten we ons concentreren op wat District09 op unieke wijze kan bijdragen aan de stad en de maatschappij. Digitale innovatie begint bij het herdenken van businessmodellen en processen en is dus een gedeelde verantwoordelijkheid van de bredere organisatie.

Maar ook in netwerken buiten de organisatie moeten we samenwerken. Projecten worden steeds complexer, met een aanzienlijke juridische, communicatie-, en veranderingscomponent. De kans die voor ons ligt, vereist dat we veel van wat we in het verleden hebben gedaan, in deze mobiele en cloud-first wereld opnieuw moeten bedenken en nieuwe dingen doen. We moeten daarbij uitgaan van onze eigen sterkte, maar tegelijk de kracht van ons netwerk in ons voordeel gebruiken. Ik wil zeker de banden aanhalen met de Vlaamse overheid, andere (centrum-)steden, de ICT-partners...  

Je maakte zelf de overstap van op het Vlaamse niveau  

Klopt. Digitaal Vlaanderen heeft de afgelopen jaren een interessant traject gelopen. Mijn ervaring binnen Vlaanderen zal goed van pas komen binnen de Gentse context. Tegelijkertijd wil ik binnen Gent natuurlijk een eigen verhaal schrijven, samen met de medewerkers en alle partners.   

Wat triggerde jou om de overstap naar District09 te maken?  

Ik ben als Gentenaar ongelooflijk trots op onze ‘wereldstad op mensenmaat’. Hoe we er in slagen op onze eigen, ietwat rebelse manier, dynamiek te genereren en toch leefbaar te blijven. Technologie kan ons helpen in de vele uitdagingen waar onze stad mee geconfronteerd wordt, en daar wil ik graag aan bijdragen.

Wat brengt de toekomst? 

Ik wil in mijn eerste maanden vooral continuïteit garanderen en tijd besteden aan het leren kennen van de organisatie en haar medewerkers.  
  
Ik wil me vertrouwd maken met de cultuur en de waarden, en de opportuniteiten, sterktes, verbeterpunten in kaart brengen, in het bijzonder op vlak van klantentevredenheid, informatieveiligheid en financieel.   
  
Er zijn ondertussen ook verschillende initiatieven lopende die we tot een goed einde moeten brengen, zoals het programma informatieveiligheid, en de voorbereiding voor de nieuwe legislatuur, die een uitgelezen kans is voor District09 om te tonen dat we het digitale leiderschap binnen het Gentse stadsnetwerk kunnen opnemen. Tegelijkertijd moeten we als organisatie klaar staan voor deze nieuwe fase. Dat zal de focus zijn in 2024.  
  
District09 is een hechte club met veel fijne mensen met een hart voor Gent. We kunnen samen een organisatie creëren die resultaten boekt en impact heeft, maar tegelijkertijd ook belang hecht aan groei en ontwikkeling, en welzijn. … 
 
Tenslotte geloof ik echt dat District09 heeft bewezen dat het talent, kennis en doorzettingsvermogen in overvloed heeft. En als nieuwe CEO kan ik me geen betere basis wensen. Laten we samen verder bouwen op dit fundament.  

Bedankt, Stefan! We kijken er naar uit en wensen je veel succes.