Proactieve dienstverlening - UiTPAS
Software-applicaties & ontwikkeling

Inzetten op proactieve dienstverlening met slimme databevraging

Niet langer attesten verzamelen, maar automatisch krijgen waar je recht op hebt. District09 bouwt mee aan proactieve dienstverlening in Gent.

In België riskeren 4 op de 10 burgers digitale uitsluiting. Dit zijn vaak de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zij hebben recht op bepaalde steunpremies of voordelen, maar in de praktijk blijkt dat een groot deel van de rechthebbenden die voordelen niet opnemen. Om te bewijzen dat ze in aanmerking komen, moeten burgers nog attesten verzamelen bij meerdere instanties, en dat betekent voor velen een grote drempel. 

Via het slim bevragen van data wil de Stad Gent daarom zélf het initiatief nemen om een bepaalde premie of recht aan een rechthebbende toe te kennen. Een pioniersproject waar heel wat collega’s uit ons District met trots aan meewerkten. 

UiTPAS als eerste usecase 

Gentenaars die een UiTPAS willen kopen en recht hebben op een kansentarief, zullen dat voortaan automatisch krijgen. Ze hoeven niet langer een attest voor te leggen. Het is de eerste use case binnen het project, en er staan er dit jaar nog op het programma.

  • kortingen in het onderwijs obv het fiscaal inkomen van ouders  

  • gratis registratie en verlaagd tarief binnen de lage-emissiezone

Proactieve dienstverlening - UiTPAS

Deze drie use cases werden niet toevallig gekozen, maar dekken de drie mogelijke manieren af waarop we de data gaan aanspreken:  

  • via een generieke webinterface door een baliemedewerker  

  • via batchbevraging 

  • via een backend applicatie met behulp van een webservice.  

Zo bouwen we nu al een future-proof IT-landschap uit, dat we in de toekomst vlot kunnen uitbreiden voor nieuwe uses cases. 

Slimme data-ophaling uit meerdere authentieke bronnen

De voorbije jaren werd er al gewerkt op proactieve dienstverlening in onderwijs, kinderopvang en huisvuilophaling. Met de steun van het Vlaamse relanceproject Gemeente zonder Gemeentehuis, konden we nu een stap verder gaan: data vanuit meerdere authentieke bronnen, zoals het rijksregister, de kruispuntbank, FOD Financiën en interne databronnen zoals het Gentse OCMW, combineren en gezamenlijk aftoetsen in één bevraging.  

Proactieve dienstverlening - slimme databevraging

Daarvoor maken we als eerste lokale overheid gebruik van de toepassing Automatisch Advies van Digitaal Vlaanderen. Deze toepassing haalt data op uit die verschillende authentieke bronnen en past er specifieke logica op toe volgens onze wensen. We zorgden ervoor dat die data gecombineerd kan worden met eigen OCMW-data.

Zo hanteren we het ‘only-once’ principe: overheidsniveaus wisselen zelf de nodige gegevens uit, zodat de burger die niet apart hoeft te verzamelen. Een stukje pionierswerk, want het juridische kader om een lokale overheid toegang tot deze financiële data te verlenen, bestond nog niet.  

Dankzij de nodige business logica die District09 en Stad Gent wisten uit te werken, kan de component van Digitaal Vlaanderen nu een simpel antwoord geven op de vraag:

Heeft deze persoon recht op de korting of premie, en zo ja, in welke kortingscategorie valt hij of zij dan?

Een baliemedewerker bij een stadsdienst kan bv op basis van e-ID identificatie meteen zien of de burger in aanmerking komt voor de specifieke premie, zonder toegang tot andere persoonsgevoelige informatie.  

Een knap staaltje teamwork  

Voor dit project werkt District09 samen met verschillende departementen binnen de stad. Binnen District09 komen er verschillende expertises in samen:  

  • data-experts om de alle interne data te ontsluiten  

  • webservice-ontwikkelaars om de webservice voor de aansluiting tot automatisch advies te ontwikkelen

  • webontwikkelaars om de nodige interfaces te ontwikkelen en aan te passen.

  • security experts, om te zorgen dat alle veiligheid gegarandeerd is bij het ophalen van heel vertrouwelijke gegevens van de burgers

  • een projectleider om de communicatie tussen alle verschillende interne en externe partijen vlot te doen verlopen. 

Wordt vervolgd

Het project is nog volop in ontwikkeling, maar de resultaten uit de allereerste use case zijn alvast veelbelovend. Zo konden door de automatische toekenning al vier keer meer gezinnen met een leefloon van een korting in het onderwijs en de kinderopvang genieten dan voorheen. Dat schept hoge verwachtingen voor de volgende fases van het project, waarbij we met de bijkomende data nog veel gerichter gaan kunnen werken. Door de future-proof opzet, zullen we toekomstige use cases ook sneller kunnen realiseren. 

Lees meer over proactieve dienstverlening bij Stad Gent op de stadswebsite. 

In de prijzen

Ook buiten de stadsgrenzen kreeg het project erkenning. Op 8/12 bekroonde de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) het project met een Gouden Bit award, een prijs voor lokale overheden of administraties die dankzij slim ingezette IT het verschil maken voor hun burgers.

Het project sleepte ook al twee eerdere nominaties in de wacht, voor "Beste digitale transformatieproject" bij de Digitaal Vlaanderen Awards 2022, en voor de Agoria Digital Society Awards 2022. 

Proactieve dienstverlening - Nominatie trefdag digitaal vlaanderen 2022

Bekijk het interview met projectleiders Sarah en Isabelle voor Agentschap Binnenlands Bestuur.