Digipunt LDC De Waterspiegel
e-Inclusie

Jaarverslag e-inclusie Gent 2023

16.575 digitale hulpvragen beantwoord, 814 toestellen ter beschikking gesteld en 2.484 Gentenaars versterkten hun digitale vaardigheden.

Digitale inclusie in Gent

Digitale inclusie in Gent raakt alsmaar sterker verweven:

  • binnen diensten en organisaties die burgers en medewerkers ondersteunen.
  • in transversale en domeinspecifieke netwerken van stadsmedewerkers, partnerorganisaties en vrijwilligers.
  • stadsbreed en op wijkniveau.

Deze verwevenheid is kenmerkend voor het Gentse e-inclusiewerkveld en maakt ons een koploper in Vlaanderen en daarbuiten. Team e inclusie van District09 co├Ârdineert, zorgt voor uitwisseling en samenwerking, sensibiliseert en inspireert, en is de link naar bovenlokale netwerken. We zijn trekker bij de City Deal E inclusion by design, en stedelijk expertpartner bij Iedereen Digitaal Lokaal, waarin Gent een voorbeeldfunctie vervult.

Dit jaarverslag toont de resultaten van alle Gentse e inclusiepartners. Zo goed als alle projecten en activiteiten die erin staan zijn gerealiseerd in samenwerkingsverbanden, die telkens op de linkerpagina vermeld staan. Dit illustreert de verwevenheid en kracht van de Gentse netwerken.

Blik op de toekomst

Dankzij een overvloed aan bovenlokale subsidiemiddelen konden we in 2023 heel veel realiseren. Ook in 2024 kunnen we op dat elan verder. Daarna vallen de externe middelen geleidelijk aan weg. Omdat in 2025 ook een nieuw stadsbestuur aantreedt, formuleerden
we samen met 8 stadsdiensten 3 uitdagingen voor Gent op het vlak van digitale inclusie, met hierbij 7 oplossingen die hun werkzaamheid bewezen hebben. Deze vind je op de laatste pagina van dit verslag. We willen zo toekomstige bestuurders aansporen om verder stevig in te zetten op digitale inclusie en de koppositie van Gent te vrijwaren.