Dok Noord

Missie, visie en waarden

Hoe maken we van Gent meer dan een slimme stad? Onze missie, visie en waarden uit de doeken.

Gent wil meer zijn dan een slimme stad. Niet een stad met zo veel mogelijk sensoren, maar eentje waar we technologie gebruiken om iedereen die ons pad kruist het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken. We willen dat iedereen spontaan voor de digitale weg kiest, en maken de nodige ruimte om te experimenteren. Met onze blik op de wereld gericht. 

Alles kan altijd beter. Gemakkelijker. Automatischer. Meer agile. We delen onze ideeën, we testen snel. We rennen, springen, vliegen en duiken erop los. En gaan we al eens op ons muil, dan staan we altijd weer op, en gaan weer door. We kunnen het. We doen het. Vóór ons Gent. Mét ons Gent. 

Zonder District09 geen Gent. Geen Gentse feesten, geen (digitale) gemeenteraad, geen sportkampen, geen … Samen met Gent maken we van Gent de wijste stad ter wereld. Een echte technologiehoofdstad. Want we zijn mee met de technologie en lopen zelfs voor op vele andere steden en gemeenten. 

En dat allemaal in een organisatie op mensenmaat: groot genoeg om op een hoog professioneel niveau te werken. Klein genoeg om veel aandacht te kunnen schenken aan de mens achter de medewerker, en oog te hebben voor de ambities en het groeipotentieel van onze collega’s. We creëren de stad, samen. 

Hoe doen we dat?

Vier pijlers

We bouwen op onze vier pijlers:

 • Zonder drempels: We gaan voor een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. 

 • Samen durven innoveren: We gaan samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) op zoek naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan, en innoveren waar we kunnen. 

 • Data als fundament: Data is ons fundament; we voeren een data-gedreven beleid, en gebruiken de beschikbare data om continu te verbeteren. 

 • ICT als schakel tussen alles: We garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.  

Zeven hefbomen

Die vier pijlers ondersteunen onze 7 hefbomen om van Gent meer dan een slimme stad te maken: 

 1. We gebruiken technologie om van Gent een slimme, duurzame en inclusieve stad te maken

 1. We zijn een aantrekkelijke stad voor digitale transformatie 

 1. We evolueren naar een open netwerkmodel op lokaal, nationaal en internationaal niveau 

 1. We spelen in op nieuwe, veranderende rollen 

 1. We zetten onze gebruikers centraal

 1. We bouwen een innovatiecultuur 

 1. We vergroten onze agility en worden niet alleen een stad die samenwerkt, maar vooral ook samen werkt 

Onze waarden

We werken open, betrokken, creatief en doelgericht. 

 • Open: We zijn eerlijk en loyaal en communiceren klaar en duidelijk. We zijn nieuwsgierig naar meer, en delen onze kennis.  

 • Betrokken: We denken met elkaar mee, hechten belang aan duurzaamheid en persoonlijk contact en werken proactief. We delen onze passies en steken elkaar aan. Altijd met wederzijds respect.  

 • Creatief: We staan open voor verandering, en moedigen nieuwe ideeën voortdurend aan. We zijn flexibel en open van geest, en ‘niet kunnen’ staat niet in onze woordenboek. 

 • Doelgericht: We gaan altijd net iets verder dan het strikt noodzakelijke en voelen ons met z’n allen mee verantwoordelijk voor onze resultaten. We stellen onszelf al eens in vraag, en gaan continu op zoek naar betere oplossingen. We werken kwalitatief en efficiënt, op een verantwoorde manier, en leren uit elkaars ervaringen.