Rechtspositieregeling

De Rechstpositieregeling omvat alle bepalingen over de selectie, loopbaan, salaris, toelagen en vergoedingen, verloven en afwezigheden.

Rechtspositieregeling

Download hier de recentste versie van onze Rechtspositieregeling:

Rechtspositieregeling 

(laatste update: 8/01/2024)

 

Bijhorende besluiten

Download hier de bijhorende besluiten bij goedgekeurde wijzigingen van de rechtspositieregeling: