Materiële hulpverlening

Digitaal platform materiële hulpverlening en voedselondersteuning

Afgesloten

Stad Gent en District09 zochten een partner voor de bouw van een digitaal platform voor materiële hulpverlening.

De uitdaging

Context

In Gent zijn heel wat (vrijwilligers)initiatieven – materiële hulpverlening – die Gentenaars in armoede materiële (nood)hulp bieden: voedselondersteuning, hygiënische producten, startpakketten, babyuitzet,…. Deze materiële hulp zien we als stad als een middel in de strijd tegen armoede: het helpt om mensen in armoede te detecteren, linken te leggen naar hulpverlening en rechtenuitputting, biedt kansen voor ontmoeting en (sociale) activering. Vanuit de regierol Armoedebestrijding wil Stad Gent samen met deze organisaties verder werk maken van een duurzaam model van samenwerking om kwetsbare Gentenaars op een gelijkwaardige en kwalitatieve manier te helpen.

Met een identificatie-en registratietool willen we bijdragen aan dit duurzaam model door:

Mensen in armoede efficiënt door te verwijzen naar de juiste hulp

De nieuwe oplossing moet bijdragen aan een administratieve vereenvoudiging door het wegwerken van de papieren flow van doorverwijsbrieven.

Mensen in armoede te detecteren

Mensen in armoede die zelf aankloppen voor materiële hulp willen we identificeren en van daaruit doorverwijzen naar geschikte hulpverlening (bv. Sociale Dienst OCMW).

Beter zicht te krijgen op de (unieke) gebruikers van materiële hulp per initiatief

Mensen die doorverwezen worden en mensen die zelf aankloppen voor materiële hulp samen in kaart brengen: hoe vaak en hoe lang maken zij gebruik van voedselondersteuning? De cijfers moeten ons in staat stellen de druk op materiële hulpinitiatieven en hun vrijwilligers te bewaken door een betere spreiding van de gebruikers over de afhaalmomenten.

Materiële hulpverlening administratief te ontlasten 

Door de automatisering van doorverwijzingen en de verplichte afhaalregistraties. De verplichte rapportering kadert in het stadsproject FoodSavers. De meerderheid van deze initiatieven ontvangt voedseloverschotten via Foodsavers. De eenvoudige registraties moet de verplichte rapportering volledig dekken.

De tool zal in eerste instantie gebruikt worden voor de flows rond voedselondersteuning. In de volgende fases willen we ook sociale restaurants en andere vormen van materiële hulp aansluiten.

De tool moet met de volgende bijzonderheden rekening houden:

  • De hulpbehoevende zal niet zelf met de tool aan de slag gaan. Hij moet zich wel op een bepaalde manier kunnen identificeren. Vandaag heeft stad Gent geen bestaande drager en bovendien kunnen we er niet vanuit gaan dat deze persoon een rijksregisternummer heeft.
  • Registratie gebeurt in verschillende organisaties verspreid over diverse locaties in de stad, waar soms enkel mobiel internet voorhanden is. De vrijwilligers in deze organisaties zijn niet altijd sterk in digitale geletterdheid, registreren moet dus intuïtief en snel kunnen.
  • De gegevens van de hulpbehoevende zijn mogelijks al gekend in het sociaal dossier van de sociale hulpverlening. Het moet mogelijk zijn om deze gegevens te laten doorstromen naar deze tool.
  • De tool zal mobiel moeten werken. De locatie waar de registratie van de hulpafhaling gebeurt heeft mogelijks enkel een mobiel netwerk.
  • Registreren gebeurt gedistribueerd over tientallen organisaties verspreid over Gent.
  • Er dienen gepaste oplossingen gezocht te worden voor de privacy issues in de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren.
  • De tool wordt vormgegeven in samenspraak met de betrokken diensten van Stad Gent en diverse organisaties op het terrein.

 

Verwachtingen

Ben jij de geknipte ontwikkelaar om deze tool vorm te geven? Overtuig ons met een pitch waarin jullie vertellen:

  • Waarom we met jullie bedrijf in zee zouden gaan om deze tool vorm te geven: relevante ervaring, aanwezige competenties binnen het team, aanpak opdracht.
  • Welke ideeën jullie hebben over hoe deze tool kan vormgegeven worden en/of  welke mogelijke relevante bouwstenen jullie al hebben liggen.
  • Hoe jullie de aanpak en samenwerking zien met relevante stakeholders (waaronder vrijwilligersorganisaties) bij het ontwikkelen van deze tool.

​​​​​​​​​​​​​​

Contact