Data vrouw

Maak jij onze ambitie rond databeschikbaarheid mee waar?

Afgesloten

Stad Gent wil een datagedreven overheid zijn en zoekt daarvoor naar innovatieve oplossingen.

Stad Gent wil een datagedreven overheid zijn en ...

 • meer beleidstransparantie creëren,
 • burgers goed geïnformeerd laten participeren,
 • meer beleidsmaatregelen op maat van specifieke doelgroepen uitwerken,
 • meer inzicht geven over wat Stad Gent voor alle Gentenaars doet,
 • iedereen creatief aan de slag laten gaan met Gentse data (zoals data over onze gebouwen, onze luchtkwaliteit, onze verkeersdrukte, onze economie).

Deze ambitie is enkel waar te maken wanneer data over Stad Gent en haar burgers beschikbaar is voor consultatie, verwerking, analyse en duiding.

Dit is een onderzoekstraject. Het doel is exploreren, toetsen en de oplossingsrichting uittekenen voor een data-infrastructuur omgeving die het datagedreven werken bij Stad Gent faciliteert. Het resultaat is een gedragen onderzoeksrapport dat alle informatie bevat om een implementatietraject naar de optimale databeschikbaarheid te kunnen starten.

We willen een ICT-omgeving waarin data gemakkelijk uit te wisselen is over systemen heen en waarin data open en herbruikbaar is. We streven naar het het basisprincipe ‘Data is gemeengoed, dus open en beschikbaar’. Tegelijk geldt het basisprincipe: ‘Data is veilig, beschermd en houdt rekening met de gegevens-bescherming van alle betrokkenen’.

Uitdagingen:

 • Uitdaging 1: We verzamelen en creëren veel data maar deze zijn vaak onbereikbaar en beperkt uitwisselbaar. We realiseerden al tal van losstaande oplossingen maar nog niet structureel richting een globale oplossingsvisie naar datagedreven werken.
   
 • Uitdaging 2: Ondanks uitgebreide data-infrastructuur en ruime data expertise blijven beperkingen de realiteit. Enkele voorbeelden:
  • Kopieën van dezelfde brondata die apart evolueren (link met de bron is afgesneden).
  • Toegankelijke data die we niet kunnen interpreteren.
    
 • Uitdaging 3: Data-aanbieders ontwerpen datamodellen in hun geïsoleerde omgeving in plaats van geïntegreerd in het ecosysteem waartoe ze behoren.
   
 • Uitdaging 4Naast deze zichtbare uitdagingen zijn er waarschijnlijk nog verborgen problemen en blinde vlekken.

 

Hebben jullie zowel strategisch inzicht als praktische ervaring om advies te geven op de conceptuele inrichting rond data toegang en integratie?

Hebben jullie de technische kennis en praktische ervaring om uit te denken wat de data-infrastructuur en IT-omgeving moeten kunnen verrichten?

Helpen jullie ons om de impact in kaart te brengen en de roadmap op te stellen naar een omgeving waar databeschikbaarheid een evidentie is?

Contact

Wendy Priem (Business Analist) |+32 473 93 25 37 | wendy.priem@district09.gent