Sint-Michielsbrug met draakjes

Junior Security Officer

We zoeken een Junior Security Officer om de rangen te versterken! Jouw focus ligt op het beheer van de security processen, governance en architectuur, risicobeheer en incident management.

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 27 juni 2024.

Solliciteer nu

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad Gent.

Security valt bij District09 onder de vleugels van de dienst IT-Coördinatie en wordt geleid door de Chief Security Officer (CISO). Het team zorgt voor een optimale beveiliging van de IT-omgevingen (systemen en data) van Stad Gent en haar partners, dit in nauwe samenwerking met de collega’s van de groep Systeembeheer.

We zoeken een Junior Security Officer om de rangen te versterken! Jouw focus ligt op het beheer van de security processen, governance en architectuur, risicobeheer en incident management.

Jouw uitdaging

 • Je neemt vanuit het team en onder de leiding van de Chief Security Officer (CISO) verantwoordelijkheid over bepaalde kernprocessen op het vlak van IT security management vanuit een strategisch perspectief.

 • Je bent mee het aanspreekpunt binnen District09 voor vragen op het vlak van informatieveiligheid en neemt op vraag van de Chief Security Officer (CISO) ook een adviserende rol op in relatie tot de DPO’s van de verschillende besturen te Gent (Stad, OCMW, …). Je kan mee zorgen voor de vertegenwoordiging van District09 op het vlak van security in diverse overlegorganen.

 • Je neemt ook volgende taken en verantwoordelijkheden op:
 • het beheer en de continue evolutie van security processen, governance en architectuur, risicobeheer en incident management.
 • de promotie van security awareness doorheen de organisatie
 • het bewaken van security in nieuwe initiatieven en projecten en het uitvoeren van risicoanalyses.
 • de evaluatie en de opbouw van kennis over nieuwe dreigingen inzake IT security en nieuwe security technologie.
 • de evaluatie van systemen inzake de alignering ervan met security standaarden.
 • de evaluatie van de opbouw van kennis over nieuwe dreigingen inzake IT security en nieuwe security technologie.
 • het bijstaan van de Chief Security Officer (CISO) in security crisissituaties.
 • het begeleiden van audits op het vlak van informatieveiligheid.
 • de evaluatie van de nieuwe regelgeving inzake informatieveiligheid en het doen van voorstellen voor de implementatie van benodigde wijzigingen in de organisatie.
 • het projectbeheer voor security gerelateerde projecten.

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie wat informatieveiligheid en -risico’s betreft.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, veel zin voor initiatief en kan opdrachten zelfstandig en in team aanpakken.
 • Je hebt een certificatie zoals CISSP en CISM of ben bereid deze te behalen.
 • Je bent vertrouwd met de relevante wetgeving (zowel internationaal als nationaal, bv. GDPR , NIS, enz.).
 • Je kent de publieke sector en de wet inzake overheidsopdrachten.
 • Je bent gedreven en hebt een gezonde dosis assertiviteit.
 • Je werkt op een constructieve en professionele manier met collega’s doorheen de organisatie.
 • Je hebt goede analytische basisvaardigheden en communiceert duidelijk over problemen en oplossingen.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Jouw voordelen

 • Competitief loon: een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur, aan een eerlijk en competitief salaris volgens het barema A1 – A2 samen met periodieke loonstijgingen.
 • Extralegale voordelen: Het aanbod omvat maaltijdcheques (8 euro), ecocheques, een telewerkvergoeding, een eindejaarstoelage, 35 wettelijke vakantiedagen, 4 extra feestdagen en een smartphone met abonnement en laptop.
 • Verzekeringen: een gratis hospitalisatieverzekering voor de medewerker (incl. voor partner en kinderen), dekking via een groepsverzekering en een verzekering gewaarborgd inkomen.
 • Mobiliteit: Diverse mobiliteitsvoordelen, waaronder de optie om in te stappen in fietsleasing, een fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer.
 • Onboarding en opleiding: als nieuwkomer krijg je een peter of meter aangewezen. Deze collega zal ervoor zorgen dat je je snel thuis voelt en zal je wegwijs maken doorheen District09. Je wordt uitgenodigd voor een basisopleiding die je laat kennismaken met de andere starters en de werking van teams van District09. Dankzij een persoonlijk ontwikkelingsplan, bouw je samen met ons je loopbaan verder uit.
 • Verbinding: onze dynamische personeelsvereniging Distract09 organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve evenementen, en als lid van Sodigent krijg je allerlei sociale voordelen en een ruim aanbod van kortingen op evenementen van de Stad.
 • Hybride werken: om een gezonde balans tussen werk en privé te bevorderen, bieden we de mogelijkheid om te werken tijdens flexibele uren. Laat je functie het toe, dan kan je telewerken.
 • Aantrekkelijke huisvesting: de plaats van tewerkstelling is vanaf midden januari 2024 Jubileumlaan, Gent. Dan verhuizen alle teams van District09 gezamenlijk naar de gerenoveerde site Campus Prins Filip. Onze campus is goed te bereiken met zowel de auto, fiets als het openbaar vervoer. Er is beveiligde fietsparking en parkeerkosten worden vergoed.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Beschikken over 3 jaar relevante beroepservaring

Wat zijn de algemene voorwaarden?

 • Natuurlijk gedraag jij je altijd zoals het moet en geniet je de burgerlijke en politieke rechten. Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister (een attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder is dan drie maanden. Een schriftelijke toelichting van eventuele vermeldingen is toegestaan.
 • Je laat de stad door je aderen stromen en je bent medisch geschikt voor de functie (volgens de wetgeving voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk). Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek.
 • Je voldoet aan de wetgeving over de leerplicht.
 • Voor sommige functies dien je Belg te zijn, namelijk als de functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat voor de bescherming van de belangen van het bestuur. Als dit vereist is, lees je het in de vacature.
 • Je behaalt een positief resultaat tijdens de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966). Concreet betekent dit voor onze organisatie dat je je verstaanbaar kan maken en je de instructies van je leidinggevende begrijpt.
 • Je onderschrijft de anti-discriminatieverklaring.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Niet-eliminerende computergestuurde test: persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Interview: algemene loopbaan, interessante raakvlakken en ervaringen, belangrijkste competenties, verwachtingen en motivatie van de kandidaat. Indien je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Eliminerende computergestuurde testen enkel wanneer je niet over het gevraagde diploma beschikt. Dit gedeelte bestaat uit een eliminerend capacitair onderzoek op het niveau van de functie.
 • Een mondeling deel incl. praktisch deel: In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door de selectiecommissie via het bevragen van o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhouden en het oplossen van een selectieproef. Je behaalt minstens 60% om opgenomen te worden in de wervingsreserve.

Welke competenties meten we?

 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Lerende oriëntatie
 • Communiceren
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken

Diversiteitsclaimer

District09 gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. 

Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie.

Over District09

Bij District09 ondersteunen we onze stad, en betrekken iedereen die van dicht en van ver met ons Gent te maken heeft. We baseren ons op concrete data, en bouwen elke dag opnieuw duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen. Vóór ons Gent. Mét ons Gent.

Je collega's

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad. Ben je sterk IT-minded en oplossingsgericht? Kan je goed luisteren en een probleem juist plaatsen? Is het voor jou een prioriteit om je klanten op een professionele en correcte manier verder te helpen?

Matthias – Solution architect

Als solution architect bij de Service Factory word ik elke dag uitgedaagd om perfecte oplossingen te zoeken, in de vorm van services. Om dat zo snel en efficiënt mogelijk te doen, deel ik services op in microservices. Elke keer opnieuw leer ik daar van bij. Zo breid ik mijn technische kennis uit, én werk ik ook breed genoeg om de hele ketting in de vingers te hebben. Het beste van twee werelden dus.
Lees meer

Collega Matthias staat voor het UCO-gebouw

Meer informatie

Heb je nog vragen over deze vacature? Geef onze HRM-verantwoordelijke Caroline een seintje!

Hand tekent een brug tussen blokken om zo tot een oplossing te komen

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 27 juni 2024.

Solliciteer nu