Vectorafbeelding van allerlei online functies zoals e-mail en formulieren

City Deal ‘E-Inclusion by Design’

De Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werken samen aan een gebruiksvriendelijkere digitale dienstverlening.

Alle lokale overheden zijn ervan overtuigd dat zo veel mogelijk burgers hun digitale dienstverlening zelfstandig moeten kunnen gebruiken. Daarbij is het van belang dat de eindgebruiker bij een digitale dienst centraal staat. Er zijn al goede voorbeelden te vinden waarbij dat het geval is, maar zonder werkvormen en structurele aanpak. Daar start de uitdaging van de City Deal 'E-Inclusion by Design'.

Van maart 2022 tot december 2024 slaan de dertien centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Gent, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel de handen ineen. District09 (Stad Gent) geeft de City Deal inhoudelijk vorm en coördineert het project.

“De digitale transformatie gaat razendsnel en niet iedereen is mee. Als we niet willen dat die mensen uitgesloten worden, moeten we onze dienstverlening gebruiksvriendelijker maken. Samen met ICT-partner District09 zet Stad Gent graag haar schouders onder dit project.”

Sofie Bracke – schepen van Publiekszaken en Digitalisering

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) en het Agentschap Binnenlands Bestuur verzorgen de beleidscontext. De City Deal krijgt 2,89 miljoen euro subsidies binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’, via relancemiddelen die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers inzet voor e-inclusie op lokaal niveau.

Toolbox met aanbevelingen

De City Deal focust zich op de ontwikkeling van werkvormen die lokale overheden helpen om de eindgebruiker zo centraal mogelijk te zetten bij de ontwikkeling en implementatie van hun digitale dienstverlening. Daarvoor zijn opleidingen en pilotprojecten voorzien.

Alle partnersteden zetten twee experimenten op waarbij ze in de ontwikkelings- of implementatiefase van een digitale dienst de eindgebruiker centraal plaatsen, waarbij een externe inhoudelijke partner hen zal coachen. Dat leerproces moet resulteren in een concrete toolbox en beleidsaanbevelingen voor lokale overheden.

Partners zoals INTER, Mediawijs en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zorgen voor de doorvertaling naar kleine en middelgrote overheden en de verspreiding naar alle lokale overheden.

Meer informatie

Mail naar Digitaal.Talent@stad.gent