Gemeente zonder Gemeentehuis: Diensten dichtbij en Digitaal

Gemeente zonder Gemeentehuis zet de burger centraal

De Stad Gent en District09 zetten hun ambities qua dienstverlening scherp door in alle oproepen subsidieaanvragen in te dienen.

Gemeente zonder gemeentehuis

Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. Dit programma komt voort uit een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat deels gefinancierd werd door de Europese Commissie via NextGenerationEU.

Zeven oproepen

Tussen september 2021 en september 2022 lanceert Vlaanderen zeven oproepen, voor verschillende soorten projecten. De timing is zo opgesteld dat lokale besturen die eerst een innovatief concept uitwerken daarna nog het implementatietraject kunnen doorlopen.

Oproep 1- witte rook voor vier Gentse projecten

Een dikke proficiat voor de teamleden van Automatisch Advies Leefloon (Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Organisatieontwikkeling), Een gebruiksvriendelijk Verenigingsloket met ontsluiting van lokale dienstverlening (Dienst Publiekszaken, Organisatieontwikkeling), Op zoek naar digitale oplossingen voor burgerparticipatie (Dienst Beleidsparticipatie), Plaats- en kanaalonafhankelijke sterke authenticatie (Dienst Publiekszaken, Organisatieontwikkeling).

En natuurlijk ook voor Digitale aangifte overlijden (Dienst Burgerzaken) waar Stad Leuven penhouder is en Gent mee indiende en de teller eigenlijk zo op vijf projecten komt te staan.

Oproep 2 - Subsidie Proactieve Dienstverlening goedgekeurd

Dankzij deze goedkeuring zullen Stad Gent en District09 samen het fundament Proactieve Dienstverlening binnen Stad Gent verder uitbouwen.

Dit project zet in op een automatische toekenning van sociale rechten bij:

  • de aankoop van een UiTPAS;
  • inkomensgerelateerde kortingen bij Stedelijk Onderwijs en kinderopvang;
  • sociale maatregelen in de LEZ.

Een groot voordeel is dat mensen in financiële en/of sociale nood niet langer zelf op zoek moeten naar waar ze recht op hebben.

Hierbij ligt de focus op het gebruik van generieke bouwstenen en authentieke bronnen, en we zetten ons fundament futureproof op zodat ook andere lokale besturen er in de toekomst hergebruik van kunnen maken.

Oproep 3 - Grootschalige transformatie goedgekeurd. Gent bouwt mee aan de werkplek van de toekomst. 

Via de zes goedgekeurde projecten in oproep 3 wil de Vlaamse regering 37 lokale besturen steunen die ingrijpende veranderingen doorvoeren op een omvattend aantal processen. En net zoals bij de vorige oproepen, krijgt de Gentse indiening groen licht.

Maatgerichte implementatie van een document management systeem

Bijzonder veel lokale besturen haalden door de coronapandemie Office 365 (en dus ook een DMS) in huis.

De pandemie maakte het verhaal complexer, maar wakkerde ook de nood aan om een schaalsprong te maken met het documentbeheer.

Ook Gent en Brugge dus, en zo besloten beide steden hun krachten te bundelen om deze uitdaging te realiseren.

Voor Gent en Brugge is een performant documentenbeheer een van de basisvoorwaarden voor groei naar meer automatisering en vereenvoudiging. Ze bekijken hierbij niet alleen de technologie, maar besteden ook veel aandacht aan processen en veranderingsmanagement. De output van dit project kan dan ook dienen voor alle steden en gemeenten die met digitalisering bezig zijn. Bovendien houdt dit project rekening met het verschil in maturiteit tussen diensten en gemeenten door verschillende scenario’s uit te rollen: basis, gevorderd en expert. Een DMS-labo (Document Management Systeem) laat toe om de resultaten en ervaringen van de drie scenario’s breed af te toetsen aan de herbruikbaarheid in andere organisaties.

Meer info? Hier vind je enkele projectdocumenten zoals Impactmap, Blauwdruk en Succes-meting.

Oproep 4 - een oproep naar innovatieve concepten

Opnieuw goed nieuws vanuit het Gemeente zonder Gemeentehuis kamp. In oproep 4 (van de 7 oproepen) zijn wederom alle Gentse ingediende dossiers door de jury goedgekeurd.

Oproep 4 was een oproep naar innovatieve concepten. Dat zijn:
? digitaliseringsprojecten met focus op proactieve dienstverlening, 24/7 en op maat,
? met aandacht voor kwetsbare groepen,
? op basis van nieuwe technologieën.

Twee van de 11 goedgekeurde projecten zijn projecten door ons ingediend. Stad Gent en District09 leggen nu al vier oproepen op rij een feilloos parcours af. Elk ingediend projectvoorstel kreeg al goedkeuring voor subsidie. Knap werk van alle betrokkenen!

Dit zijn de drie nieuwe goedgekeurde Gentse projecten:

Aan de slag met Open Services

Zeer goed nieuws deze keer is dat District09 subsidies voor ons project Toegankelijke dienstverlening met 'Open Services' kon binnenhalen.

Dit GZG project wil openbaar vervoer in de stad toegankelijker maken. Dat doen we door real-time informatie over omleidingen en storingen van bus en tram (bvb. niet-bediende haltes) te voorzien voor mensen met een beperking. Hiervoor ontwikkelen we innovatieve dienstverlening in 'Open service' vorm, volgens de API First en Open By Design principes. Zowel derden (bvb. appbouwers) als Stad Gent zelf zullen die stadsdienstverlening digitaal kunnen aanroepen en hergebruiken.

Het initiatief voor deze subsidieaanvraag lag bij District09: de Service Factory (IT-Coördinatie) en Digitale Innovatie. Samen met de dienst Strategische Subsidies en met Bart Vermandere, de toegankelijkheidsambtenaar van Stad Gent, konden we een sterk projectvoorstel samenstellen.

 

We gaan dit niet alleen bouwen. Mechelen, Oostende, Brugge en Sint-Niklaas denken inhoudelijk en technisch mee. Ook De Lijn, AYES (bouwer en aanbieder van de app OKO) en blindenschool Sint-Rafaël (Herscholingscentrum voor Volwassenen met een Visuele Handicap) nemen actief deel.

Verder zal dit project samen met niet minder dan 10 deelnemende Gentse stadsdiensten ook blauwdrukken opleveren voor enkele volgende open services bij de District09.

Vlaamse lokale besturen werken samen

In deze projecten zullen we samenwerken met heel wat andere lokale besturen: Aalst, Antwerpen, Bonheiden, Brugge, Genk, Evergem, Kortrijk, Leuven, Lier, Oostende, Oudenaarde, Puurs-Sint-Amands, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vorselaar.

Ondertussen zijn er 25 projecten goedgekeurd binnen de drie thema's waarop Gemeente Zonder Gemeentehuis focust:

  • Digitale democratie
  • Innovatieve dienstverlening
  • Werkplek van de toekomst

Via deze handige overzichtspagina kan je op gemeente filteren.

 

 

 

Deze projecten worden mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis 

Deze pagina gaat over

  • Innovatief