SMS-service

In gebruik

De SMS-service staat een applicatie toe SMS'en te verzenden