Blinde testpersoon aan de slag met de toepassing.
Digitale innovatie

Sms'en wijzen blinden en slechtzienden op omleidingen Gentse bus of tram

Voor blinden en slechtzienden is het moeilijker om informatie op te zoeken over omleidingen bij het openbaar vervoer. Daarom is er nu een nieuwe web-app die sms-meldingen verstuurt bij storingen op een Gentse tram- of buslijn.

Dit najaar komen daar ook meldingen over hinder op voetpaden bij.

Blinden en slechtzienden zijn meer dan wie ook aangewezen op het openbaar vervoer. Helaas maken omleidingen en storingen het er niet makkelijker op. Daarom stellen de Stad Gent en ICT-partner District09 nu een nieuwe web-app voor. Op www.stad.gent/ovhinder kunnen reizigers zich vanaf vandaag abonneren op sms-meldingen die waarschuwen bij omleidingen of storingen op Gentse tram- en buslijnen. Vanaf dit najaar komen daar ook meldingen over hinder op voetpaden bij. De web-app werkt optimaal met voorleessoftware.

Blinden en slechtzienden hebben niets aan een briefje aan de bushalte of een boodschap op een digitaal bord. Dankzij dit project krijgen ze voortaan 'hinderberichtjes'. Dat is mogelijk omdat de Stad Gent en De Lijn data en diensten met elkaar delen. Opnieuw een prachtig voorbeeld van hoe innovatie onze stad leefbaarder maakt.

Sofie Bracke , Schepen van Digitalisering

De web-app maakt nu gebruik van data die de Lijn publiek beschikbaar stelt, en vanaf het najaar ook van data die de Stad Gent openstelt. De bedoeling is om die werkwijze in de toekomst breder in te zetten, zodat ook derde partijen die data kunnen gebruiken voor een eigen website of app. Dat opent deuren voor innovatieve samenwerkingen en voor een digitale dienstverlening die nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker is.

Ik ben blij om te zien dat onze lokale besturen inzetten op een sterke digitale dienstverlening voor iedereen. Real time informatie over openbaar vervoer lijkt vaak al een evidentie, maar is het voor velen nog niet. Dat deze nu inclusiever wordt is een essentiële verbetering. Want het zijn onze systemen die een beperking hebben, niet onze mensen.

Bart Somers , Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven

Zeker voor reizigers met een beperking is het cruciaal om informatie 'in real time' te krijgen, zonder die te moeten opzoeken. Deze nieuwe app is een mooi voorbeeld van hoe open data en innovatie bijdragen aan een nobel doel: er voor zorgen dat iederéén mee kan in onze stad.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen

De web-app kadert in het project ‘toegankelijke dienstverlening met open services’ waarin de Stad Gent en District09 onderzoeken hoe we via een API-first aanpak publieke data kunnen ontsluiten om de digitale dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken.

Blinde en slechtziende burgers en toegankelijkheidsexperts werden via testpanels en klankbordgroepen betrokken bij het bouwproces.

Het project werd mee mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van de Vlaamse overheid dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.