District09 -  Medewerker met Brugse Vaart op achtergrond

Openbaarheid van bestuur

Via passieve openbaarheid van bestuur kan je documenten opvragen ter inzage.

Actieve openbaarheid van bestuur

De zittingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.

Je kan wel de titels van de beslissingen van de Raad van Bestuur bekijken via de Besluitenlijsten.

Bij District09 houden we de notulen van deze beslissingen bij. Je kan deze opvragen via ‘passieve openbaarheid van bestuur’, zoals hieronder beschreven.

Passieve openbaarheid van bestuur

Als burger kan je bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

De wijze waarop je een aanvraag indient en hoe een aanvraag wordt afgehandeld, staat beschreven in het Decreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

De algemene regel is dat dergelijke aanvragen worden ingewilligd, tenzij in bepaalde uitzonderingsgevallen die voorzien zijn in de regelgeving.

Wil je een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten indienen, dan stel je je vraag schriftelijk per e-mail via info@district09.gent, of per brief gericht aan:

District09
Botermarkt 1
9000 Gent

Vermeld bij je aanvraag minstens volgende gegevens:

  • Je naam en adres
  • De informatie die nodig is om het gevraagde document te identificeren (d.w.z. de vermelding om welk document het precies gaat, of minstens een zo duidelijk mogelijke beschrijving van datgene waarop het beoogde document betrekking heeft)
  • Je keuze voor inzage of een kopie
  • Eventueel: de vorm waarin je de gevraagde informatie wenst te ontvangen (op papier of digitaal, …)