Besluiten overlegorgaan

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat we de beknopte omschrijving van de besluiten van ons bestuursorgaan online publiceren.

Als je graag meer informatie wil over een besluit genomen door ons bestuursorgaan, kan je een mail sturen naar info@district09.gent.

Als je over een besluit genomen door ons bestuursorgaan een klacht wil neerleggen, kan je je richten tot de toezichthoudende overheid Binnenland@vlaanderen.be.