chatbot

Onderzoek chatbot

Afgesloten

De krijtlijnen uittekenen voor de chatbots van Stad Gent

Welk huisvuil kan ik als inwoner van Stad Gent wanneer aanbieden? Waar kan ik als bezoeker van Gent tegenwoordig parkeren? En hoe kan ik als medewerker van de Stad een probleem met mijn computer melden? Deze en andere vragen worden in de toekomst beantwoord door een chatbot, die het stadspersoneel bijstaat om dringende vragen over het leven in, rond en bij de stad nog sneller te kunnen beantwoorden.

Stad Gent wil zijn omnichannel-aanpak uitbreiden en wil een chatbot inzetten als extra communicatiekanaal voor informatie- en dienstverlening. Om dit nieuwe kanaal uit te bouwen zoekt Stad Gent een partner die mee een visie en roadmap kan uitbouwen om een chatbot te implementeren binnen de stadscontext.

Hoe wil stad Gent dit aanpakken?

Binnen de stadscontext hebben verschillende domeinen nood aan chatbot-implementaties, om zowel burgers als medewerkers informatie te verlenen.

Voor ze effectief een chatbot implementeert, wil Stad Gent eerst een visie uitbouwen:

  • Welk soort oplossing is het meest geschikt?
  • Welke data-architectuur gebruiken we het beste?
  • Welke roadmap dekt het beste onze noden?

Om die visie uit te bouwen zoeken we een partner die hier ervaring mee heeft. Let op: Het gaat niet om het implementeren van een chatbot, maar om een visie en aanpak van chatbot-implementaties uit te bouwen.

Wat verwachten we van onze partner?

We willen dat onze partner tijdens dit onderzoek ondersteunt op volgende vlakken:

  • De requirements van de verschillende stakeholders in kaart brengen
  • Het soort oplossing bepalen dat we nodig hebben
  • Een visie uitbouwen rond data- en procesarchitectuur
  • Een roadmap uitbouwen
  • Een POC installeren

Parallel traject

We zochten ook een partner die ons kan helpen de architectuur uit te tekenen om dankzij data en artificiële intelligentie de dienstverlening van Stad Gent te optimaliseren. Bekijk de opdracht.

Contact