Zomer Emile Braunplein

Senior Business Analist - Product Owner

Als Senior Analist - Product Owner werk je samen met de Groep Gent aan de digitale transformatie van processen.

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 11 juni 2024.

Solliciteer nu

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad Gent.

Als senior analist binnen het domein Ontwikkeling werk je samen met de diensten en partnerorganisaties van de Groep Gent (Stad, het Mobiliteitsbedrijf, Politie, Brandweer, Fietsambassade, OCMW, …) aan de digitale transformatie van processen.
Je stuurt mee de technologische keuzes die District09 maakt in digitale communicatie en dienstverlening. Zo bepaal je mee het elektronische gezicht van de groep. Samen met de collega’s van Groep Gent bepaal je de visie en volg je de uitwerking op. Je toetst de technologische mogelijkheden af met hun economische haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en integreerbaarheid in de District09-omgeving.
Je vormt de brug tussen de business en het projectteam waarbij je de businessbehoeften vertaalt naar concrete oplossingen en specificaties, die je illustreert met de nodige wireframes, procestekeningen en eventueel domein modellen (UML).

Als functioneel analist kan je goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en kan je zelf inschatten welke mate van detail belangrijk is (voor ontwikkelaars). Tijdens het ontwikkelproces sta je dagelijks in contact met de projectleider, ontwikkelaars en tester(s). Je schrijft de user stories uit binnen het agile (scrum) ontwikkelproces en beantwoordt grote en kleine functionele vragen. Je valideert de ontwikkelingen en checkt af of deze voldoen aan de functionaliteiten die gevraagd zijn voordat dit wordt voorgesteld aan de eindgebruiker.

Binnen het evolutief/adaptief productbeheer treedt je op als (proxy) product owner. Je bewaakt de productvisie en genericiteit van de oplossing. Je helpt vereisten over stakeholders heen te aligneren en prioriteren.

Je staat stevig in je schoenen en weet stakeholders op verschillende niveaus in de organisatie mee te krijgen. Je neemt een belangrijke schakelrol op waar veel personen in een project afhankelijk van zijn. Je bent betrokken in alle fases van het proces, van design over ontwikkeling tot implementatie, uitrol en evolutief beheer.

Waarom voor jou?

 • Je hebt een master diploma.
 • Je hebt minstens 7 jaar ervaring met business en functionele analyse.
 • Je hebt minstens 7 jaar ervaring met business process management (BPMN), opstellen van domein modellen (UML), het uitwerken van functionele specificaties en wireframes, WCAG en design thinking.
 • Je hebt al uitvoerig gewerkt met webtechnologieën en webplatformen zoals .NET (web) en Javascript (Angular, React), app-technologie (native en hybrid), HTLM5 en Restful architectuur.
 • Je kan uit de voeten met functionele integratie van applicaties, inclusief het gebruik van integratie componenten (API’s, service bus, event brokers, …) .
 • Je hebt kennis en praktijkervaring van scrum/agile software ontwikkeling en met het bepalen en bewaken van de productvisie als (proxy) product owner.
 • Kennis van de Vlaamse services, platformen en standaarden zoals MAGDA, GIPOD, CRAB en OSLO is een plus, alsook kennis van de GDPR.

Waarom met jou

 • Je bent zeer communicatief en kan zowel mondeling als schriftelijk helder en vlot communiceren op maat van je gesprekspartners: zowel eindgebruikers, analisten, ontwikkelaars, testers, projectleiders, experten en management.
 • Je kan op een conceptueel niveau meedenken en je stelt de meest geschikte oplossingen voor. Je kan gericht vragen stellen en actief luisteren.
 • Je hebt een gezonde drive en bent niet bang om ownership te nemen. Door jouw verantwoordelijkheidszin rust je niet voordat een oplossing voldoening geeft.
 • Je bent een echte teamspeler en kan ook zeer zelfstandig werken.
 • Je werkt projectmatig en flexibel en met de nodige zin voor kwaliteit.
 • Je kan hoofd- van bijzaken onderscheiden en goed prioriteren, aangezien je veelal in meerdere projecten actief bent.
 • Je bent leergierig en je blijft op de hoogte van de recentste evoluties. Je neemt het initiatief om jouw inzichten te communiceren doorheen de verschillende organisaties.
 • Je kan vlot en gestructureerd kennis overdragen aan collega’s en kan meer junior collega’s begeleiden in hun rol.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Jouw voordelen

District09 biedt je een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur, aan een eerlijk en competitief loon volgens barema A4a-A4b. Daarnaast krijg je maaltijdcheques (8 euro), ecocheques, een telewerkvergoeding, eindejaarstoelage, 35 dagen wettelijke vakantie, een gratis hospitalisatieverzekering voor jou, je partner waarmee je samenwoont/echtgenoot en je kinderen, een groepsverzekering, een fietsvergoeding of een gratis abonnement voor het openbaar vervoer, mogelijkheid tot fietsleasing, een laptop én een smartphone met abonnement.

Werken doe je tijdens flexibele werktijden, eventueel van thuis uit, met voldoende aandacht om de balans met je privé in evenwicht te houden. Dankzij een persoonlijk ontwikkelingsplan, bouw je samen met ons je loopbaan verder uit.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 • Je bezit een Masterdiploma
 • Je beschikt over 6 tot 8 jaar relevante beroepservaring
 • Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Wat zijn de algemene voorwaarden?

 • Natuurlijk gedraag jij je altijd zoals het moet en geniet je de burgerlijke en politieke rechten. Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister (een attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder is dan drie maanden. Een schriftelijke toelichting van eventuele vermeldingen is toegestaan.
 • Je laat de stad door je aderen stromen en je bent medisch geschikt voor de functie (volgens de wetgeving voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk). Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek.
 • Je voldoet aan de wetgeving over de leerplicht.
 • Voor sommige functies dien je Belg te zijn, namelijk als de functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat voor de bescherming van de belangen van het bestuur. Als dit vereist is, lees je het in de vacature.
 • Je behaalt een positief resultaat tijdens de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966). Concreet betekent dit voor onze organisatie dat je je verstaanbaar kan maken en je de instructies van je leidinggevende begrijpt.
 • Je onderschrijft de anti-discriminatieverklaring.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Niet-eliminerende computergestuurde test: persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Interview: algemene loopbaan, interessante raakvlakken en ervaringen, belangrijkste competenties, verwachtingen en motivatie van de kandidaat. Indien je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Eliminerende computergestuurde testen enkel wanneer je niet over het gevraagde diploma beschikt. Dit gedeelte bestaat uit een eliminerend capacitair onderzoek op het niveau van de functie.
 • Een mondeling deel incl. praktisch deel: In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door de selectiecommissie via het bevragen van o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhouden en het oplossen van een selectieproef. Je behaalt minstens 60% om opgenomen te worden in de wervingsreserve.

Welke competenties meten we?

 • Klantgerichtheid
 • kwaliteitsgerichtheid
 • communicatie
 • conceptualiseren
 • resultaatgerichtheid
 • organisatie bewustzijn

Diversiteitsclaimer

District09 gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. 

Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie.

Over District09

Bij District09 ondersteunen we onze stad, en betrekken iedereen die van dicht en van ver met ons Gent te maken heeft. We baseren ons op concrete data, en bouwen elke dag opnieuw duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen. Vóór ons Gent. Mét ons Gent.

Je collega's

Wat je bij District09 mag verwachten? Een job met een bijzondere missie. Een job met gelijkgestemde collega's, want iedereen hier heeft minstens één ding gemeen: een hart voor de stad. Ben je sterk IT-minded en oplossingsgericht? Kan je goed luisteren en een probleem juist plaatsen? Is het voor jou een prioriteit om je klanten op een professionele en correcte manier verder te helpen?

Cindy – Projectleider CRM

Als projectleider waak ik over de planning en het budget van tientallen projecten. Beide zijn uitdagend, maar gelukkig kan ik goed tegen stress en hou ik van organiseren. Ik werk zelden alleen. Ik zit bijna continu in meetings met de eindgebruikers of mijn team, waarbij mijn helikopterview goed van pas komt. Ik ben dus een beetje de lijm tussen alle partijen.
Lees meer

Portretfoto van projectleider Cindy

Meer informatie

Heb je nog vragen over deze vacature? Geef onze HRM-verantwoordelijke Caroline een seintje!

Stickers van het spel space invaders op een van onze ramen met uitzicht op de Zuidertoren

Solliciteer nu voor deze vacature

Je kan solliciteren tot en met 11 juni 2024.

Solliciteer nu