City Deal ‘E-Inclusion by Design’

Samen met Stad Gent en 13 Vlaamse centrumsteden werkt District09 aan het ontwikkelen van manieren om digitale dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken.

Alle lokale overheden zijn ervan overtuigd dat hun digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk mogelijk moet zijn. Ze willen dat de eindgebruiker centraal staat bij hun digitale dienstverlening. We zien verschillende goede voorbeelden, maar weinig tot geen structurele manieren van aanpak en werkvormen om dit ten gronde te doen. Daar start de uitdaging van deze City Deal ‘E-Inclusion by Design’. 

District09 - CityDeal e-Inclusion by Design - illustratie man op raket

In deze City Deal focussen we op het ontwikkelen van werkvormen voor lokale overheden om de eindgebruikers zo centraal mogelijk te zetten bij de ontwikkeling en implementatie van de digitale dienstverlening. Via opleiding en experiment wordt een concrete toolbox op maat van lokale overheden ontwikkeld.

De digitale transformatie gaat razendsnel en niet iedereen is mee. Als we niet willen dat die mensen uitgesloten worden, moeten we onze dienstverlening gebruiksvriendelijker maken. Samen met onze IT-partner District09 zetten wij graag onze schouders onder dit project.

Sofie Bracke , Schepen van Publiekszaken en Digitalisering

Tussen maart 2022 en december 2024 werken we samen met 13 centrumsteden uit Vlaanderen aan deze uitdaging:  AalstAntwerpenBruggeGentGenkHasseltKortrijkLeuvenMechelenOostendeRoeselareSint-NiklaasTurnhout en de VGC Brussel.

Iedere partner zet 2 experimenten op waarbij in de fase van de ontwikkeling of implementatie van een digitale dienst de eindgebruiker centraal wordt gezet, om de gebruiksvriendelijkheid van de digitale dienst te verbeteren. Dit leerproces wordt gecoacht door externe inhoudelijke partners Knight Moves & Twisted Studio. Geleerde lessen worden omgezet in bruikbaar materiaal, wat gebundeld wordt in een bruikbare toolbox voor lokale overheden. De vertaalslag naar kleine en middelgrote overheden wordt gemaakt en via partners zoals INTER, Mediawijs en VVSG verspreid naar alle lokale overheden. 

 

District09 geeft deze City Deal vanuit Stad Gent inhoudelijk vorm en coördineert het project. Het Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) creëerden de beleidsmatige context voor deze City Deal. Deze City Deal wordt gesubsidieerd met een bedrag van 2,89 miljoen euro binnen het actieplan Iedereen Digitaal, via relancemiddelen die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers inzet voor e-inclusie op lokaal niveau.

District09 city deal e-inclusion by design

tijdslijn

We geven dit project vorm via 5 werkpakketten