Alle Gentenaars digitaal mee

Alle Gentenaars digitaal mee, dat is het doel van de e-inclusiewerking die we samen met de stad organiseren.

Het stedelijk e-inclusieprogramma, geleid door District09, is ontstaan in 2006. Samen met stadsdiensten, partnerorganisaties, bedrijven en burgers maken we Gentenaars digitaal zelfredzamer. We zorgen dat zij niet door de digitalisering worden uitgesloten, maar net de kansen van de digitale wereld kunnen grijpen.

Om dat te bereiken brengen we de Gentenaar dichter bij digitale technologie. We vergemakkelijken de toegang tot digitale hulpmiddelen en we vergroten de individuele digitale basisvaardigheden door opleiding en begeleiding te voorzien. Zo streven we naar persoonlijke groei en positieve ervaringen met de digitale wereld en helpen we alle Gentse burgers richting ‘spontaan digitaal’.

Voor burgers

Een van onze langst lopende projecten zijn de Digipunten. Met dit project bieden we alle burgers gratis toegang tot een computer en internet op meer dan 30 locaties in de stad. Op elke locatie is een begeleider aanwezig die digitale vragen van gebruikers kan beantwoorden.

District09 werkt aan e-inclusie - Digipunten

Voor Gentse organisaties

We ondersteunen Gentse organisaties met o.a. materiaal, expertise en connecties, zodat ze hun e-inclusieprojecten voor hun specifieke doelgroepen kunnen uitwerken. Een voorbeeld daarvan is onze Digitale Uitleendienst, waar Gentse organisaties materiaal kunnen ontlenen voor hun e-inclusieprojecten. 

District09 e-inclusie digitale uitleendienst

Voor stadsdiensten

We zijn een hefboom die stadsdiensten, zoals Bibliotheek De Krook, Dienst Werk en Activering, Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Onderwijscentrum Gent en de Lokale Dienstencentra helpt om op termijn zelf in te zetten op e-inclusie.

District09 e-Inclusie digicafe

Zowel binnen als buiten Gent

We werken niet alleen intern bij Stad Gent aan e-inclusie, maar we staan ook buiten Stad Gent bekend als een verbindend kenniscentrum met een brede visie op e-inclusie onder meer door participatie in Vlaamse, Belgische en Europese netwerken.

District09 wint 2 Mediawijs awards 2022 - januari 2023