Alle Gentenaars digitaal mee

Samen met stadsdiensten, organisaties, bedrijven en burgers maken we Gentenaars digitaal zelfredzamer. We zorgen dat ze niet door de digitalisering worden
uitgesloten, maar net de kansen van de digitale wereld kunnen grijpen.