Besluiten overlegorganen

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat we de beknopte omschrijving van de besluiten van onze bestuursorganen online publiceren.

Als je graag meer informatie wil over een besluit, genomen door één van onze bestuursorganen, dan kan je hiervoor een mail sturen naar info@district09.gent.

Als je over een besluit, genomen door één van onze bestuursorganen, klacht wil neerleggen, kan je je richten tot de toezichthoudende overheid, Binnenland@vlaanderen.be.

Oprichtingsbesluit en statuten District09

Je leest alle details in de Raadpleegomgeving van Stad Gent.